Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 726/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Lý do đề xuất: Để phù hợp Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2019. Nếu không sửa đổi, bổ sung các luật liên quan sẽ vướng mắc trong quá trình thực hiện”.

 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1989/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Licogi 16 về việc hướng dẫn vận dụng định mức cho công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông ly tâm (kèm theo thuyết minh biện pháp thi công).

 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 707/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm các ông (bà) có tên sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1826/UBND-BQLDA ngày 22/07/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, chủ đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư (xây dựng nhà ở cao tầng) tại ô đất ký hiệu C13/DD1 thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 759/BXD-KTXD ngày 12/4/2019 trả lời về việc áp dụng các định mức công bố theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết định số 1173/QĐ-BXD theo đề nghị tại văn bản số 146/UBND-BQLDA ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Nội dung văn bản lần này Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai có bổ sung thêm đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức công bố theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014.

 

Ngày 20/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 120/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH MTV Nguyễn Nguyễn Bình hướng dẫn áp dụng quy chuẩn trong phát triển mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi Thủ tướng Chính phủ tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với dung kiến nghị: “Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 ha, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch vùng đã được duyệt (UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng có quy mô trên 500 ha)”.

 

Ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1930/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 về việc hướng dẫn xác định dự toán chi phí chế tạo cửa van phẳng.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1311/VICEM-QLĐTXD ngày 17/7/2019 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc hướng dẫn quyết toán dự án.

 

Ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 200/ BXD-QLN gửi Ban quản trị nhà chung cư 22 Lạc Trung (gọi tắt là Ban quản trị) hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE