Tin chỉ đạo, điều hành
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 133/BXD-KTXD gửi Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng 

 

Ngày 18/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 128/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Trung Nam BT1547 về việc hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư. 

 

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 15/BXD–VP gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc rà soát, lập danh mục các dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 94/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, trả lời cử tri phản ánh theo Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì dự án phát triển nhà ở, nhà ở xã hội do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án phát triển nhà ở. Tương tự, căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 20/2013/TT-BXD ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng thì đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thì Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2014 lại mâu thuẫn với các nội dung trên khi quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi những quy định trên cho thống nhất giữa Luật Nhà ở và Luật Đầu tư để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 96/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, trả lời cử tri phản ánh: “Cử tri đề nghị xem xét và nâng mức cho vay/ hộ gia đình từ 25 triệu đồng lên mức 40 triệu đồng đối với hộ nghèo được quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.” Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 99/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở (chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ)”.

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đắc Lắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 80/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả về việc ý kiến về tỷ lệ thu hồi vật liệu chính của công tác sản xuất ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm tại dự án đầu tư xây dựng Đèo Cả.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thực hiện một số nội dung về ỉĩnh vực hoạt động xây dựng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE