Tin chỉ đạo, điều hành
 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Ngày 29/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1942/QĐ-TTg về việc quy hoạch 05 nhà máy xử lý nước thải đô thị, nhưng đến nay mới chỉ có 01 nhà máy xử lý nước thải tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết được xây dựng, còn lại 04 nhà máy chưa được xây dựng. Đề nghị Chính phủ quan tâm – Câu số 11 trong kiến nghị của Cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1858/BXD-HTKT ngày 11/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 11/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1855/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về định mức xây dựng công trình các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ (đợt 2). 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị như sau: “Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình 167 giai đoạn 2) nên nhiều hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới, giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở không được hưởng chính sách này. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở”. 

 

Ngày 10/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1847/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc sử dụng tro bay làm vật liệu san lấp mặt bằng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền trả lời của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyến tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng có công văn 435/BXD-KHCN ngày 09/8/2917 trả lời như sau: 

 

Về việc giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đã có công văn 434/BXD-KHCN ngày 09/8/2017 trả lời Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay như sau: 

 

Ngày 09/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 433/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH MTV Phát triển khách sạn Hoa Sen về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE