Tin chi tiết
 
Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2011
11/14/11 12:00 AM

Các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2011

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm tr­ước

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2011

 

 Tổng số

 

 

 

  2,276,071.0

    981,000.0

 

 Vốn trong nư­ớc

 

 

 

  2,276,071.0

    981,000.0

 I

 Vốn chuẩn bị đầu t­ư (01dự án)

 

 

 

 

         1,000.0

1.1

 Dự án ĐTXD phân hiệu Học viện cán bộ quản lý XD&ĐT tại Tp Hồ Chí Minh

 TpHCM

16 tầng

2012-2015

-

         1,000.0

 II

 Vốn  thực hiện dự án (17 dự án)

 

 

 

     1,112,423

       280,000

   1

 Ngành Giao thông vận tải (02 dự án)

 

 

 

       85,000.0

      50,000.0

 

 Dự án hoàn thành  (01 dự án)

 

 

 

 

 

 

 Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

1.1

 Dự án ĐTXD hai tuyến đ­ờng thành phố nằm trong khu vực dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng khu đoàn ngoại giao tại Hà Nội (Chủ đầu t­ư TCTy XD Hà Nội)

 Hà Nội

5,89ha

2008-2011

           85,000.0

          25,000.0

 

 Dự án khởi công mới (01 dự án)

 

 

 

 

 

 

 Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

1.2

 Dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao (Chủ đầu tư: TCty XD Hà Nội)

 Hà Nội

9,2ha

2011-2013

                    -  

          25,000.0

   2

 Ngành khoa học công nghệ (02 dự án)

 

 

 

       14,155.0

      30,000.0

 

 Các dự án chuyển tiếp (01 dự án)

 

 

 

 

 

 

 Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

2.1

 Dự án đầu t­ư xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học- Viện Kinh tế XD

 Hà Nội

2340m2 sàn

2010-2012

              14,155

             18,000

 

 Các dự án khởi công mới (01 dự án)

 

 

 

 

 

 

 Dự án nhóm C

 

 

 

 

 

2.2

 Dự án đầu t­ xây dựng Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới thuộc Viện Vật liệu Xây dựng

 TpHCM

1629m2 sàn

2011-2013

                    -  

             12,000

   3

 Ngành giáo dục và đào tạo (12 dự án)

 

 

 

     992,548.0

    190,000.0

 

 Các dự án hoàn thành (02 dự án)

 

 

 

           72,023

            8,377

 

 Dự án nhóm B (02 dự án)

 

 

 

 

 

3.1

 Dự án ĐTXD công trình- Tr­ường CNKT-BDNVXD An D­ơng (nay là Tr­ường Trung cấp kỹ thuật- nghiệp vụ Hải Phòng).

 Hải Phòng

3,71ha

2008-2011

           39,815.0

            3,585.0

3.2

 Dự án ĐTXD Nhà học đa năng- Trư­ờng CĐ nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1

 Vĩnh Phúc

10000m2 sàn

2009-2012

           32,208.0

            4,792.0

 

 Dự án chuyển tiếp (06 dự án)

 

 

 

        915,770

       163,000

 

 Dự án nhóm A (01 dự án)

 

 

 

 

 

3.3

 Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

 Hà Nội

1000ha

 

          880,370.0

         110,000.0

 

 Dự án nhóm B (04 dự án)

 

 

 

 

 

3.4

 Dự án ĐTXD Nhà học 13 tầng- Tr­ường ĐHKT Hà Nội

 Hà Nội

2400m2

2010-2013

           10,400.0

          17,000.0

3.5

 Dự án ĐTXD Khu thực hành công nghệ cao – Trư­ờng CĐN Lilama2

 Đồng Nai

3.399m2 sàn

2010-2012

             3,000.0

            8,000.0

3.6

 Dự án ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật Tr­ường CĐXD số 3 

 Phú Yên

13,1ha

2009-2012

              11,000

            8,000.0

3.7

 Dự án ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật Tr­ờng TCN Viglacera 

 Băc Ninh

6,282ha

2009-2011

                    -  

          10,000.0

 

 Dự án nhóm C (01 dự án)

 

 

 

 

 

3.8

 Dự án ĐTXD KTX sinh viên- Trư­ờng CĐXD số 1

 Hà Nội

2600m2

2010-2012

           11,000.0

          10,000.0

 

 Dự án khởi công mới (03 dự án)

 

 

 

                    -  

          18,448

 

 Dự án nhóm B (03 dự án)

 

 

 

 

 

3.9

 Dự án đầu tư­ xây dựng Cơ sở vật chất Tr­ường CĐXD Miền Tây giai đoạn 1 (2011-2015)

 Vĩnh Long

7ha

2011-2015

                    -  

            8,000.0

3.10

 Dự án đầu t­ư xây dựng Nhà đa năng- Tr­ường Trung cấp xây dựng số 4 

 Vĩnh Phúc

5500m2 sàn

2011-2015

                    -  

            5,448.0

3.11

 Dự án đầu tư­ xây dựng công trình Khối lớp học- giảng đường- phòng thí nghiệm tại 48 Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức, TpHCM của Tr­ường ĐHKT TpHCM

 TpHCM

14.030m2 sàn

2011-2013

                    -  

            5,000.0

 

 Thanh toán khối l­ượng hoàn thành (01 dự án)

 

 

 

             4,755

               175

3.12

 Dự án ĐTXD Nhà ký túc xá - Tr­ường CĐ nghề Licogi

 Hải D­ơng

5 tầng

2006-2007

             4,755.0

               175.0

   4

 Ngành Văn hoá, y tế xã hội (01 dự án)

 

 

 

       20,720.0

      10,000.0

 

 Dự án chuyển tiếp (01 dự án) 

 

 

 

 

 

 

 Dự án nhóm B (01 dự án)

 

 

 

 

 

4.1

 Dự án đầu t­ư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện XD (mới)

 Hà Nội

2,62ha

2009-2012

           20,720.0

          10,000.0

 III

 Vốn đầu t­ư theo mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể

 

 

 

     1,163,648

       700,000

1

 Dự án ĐTXD công trình nhà Quốc hội

 Hà Nội

 

2009-2012

          1,163,648

           700,000


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE