Tin chi tiết
 
Danh mục chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2010
1/15/10 12:00 AM

Danh mục chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2010

 TT Mã số Tên Chương trình, đề tài, dự án Cơ quan đặt hàng Cơ quan thực hiện                              Thời gian                                             
Bắt đầu Kết thúc
A   Các đề tài nghiên cứu phát triển cấp Bộ (RD)    
A1   Lĩnh vực Kinh tế Xây dựng, cơ chế chính sách xây dựng và cải tiến công tác quản lý xây dựng  
1 RD-1-10A1 NC đề xuất chính sách và cơ chế quản lý hành nghề thiết kế kiến trúc Bộ Xây dựng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch XD 2010 2010
2 RD-2-10A1 NC đề xuất chính sách xây dựng nhà ở nông thôn đáp ứng tiêu chí nông thôn mới Bộ Xây dựng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch XD 2010 2010
3 RD-3-10A1 Nghiên cứu xác lập hệ thống các tiêu chí phản ánh sự biến động của thị trường bất động sản và phương pháp xác định các tiêu chí đó. Vụ Kinh tế Xây dựng Viện Kinh tế xây dựng 2010 2010
4 RD-4-10A1 Nghiên cứu xây dựng mô hình và quy trình hoạt động thanh tra xây dựng tại địa phương phù hợp với xu thế đổi mới Bộ Xây dựng Thanh tra XD 2010 2010
5 RD-5-10A1 Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu định mức sử dụng công sở các cơ quan HCNN các cấp theo công năng vận hành của các cơ quan gắn với vị trí xây dựng, kiến trúc và kết cấu công trình Cục Quản lý Nhà  Viện Kinh tế Xây dựng 2010 2010
6 RD-6-10A1 Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở cho sinh viên, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp Cục Quản lý Nhà  Viện Kinh tế Xây dựng 2010 2010
7 RD-7-10A1 Quan hệ đối tác công tư (PPP) trong cung ứng dịch vụ đô thị Vụ Kinh tế Xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam 2010 2010
8 RD-8-10A1 Cơ sở phương pháp luận đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng theo thông lệ quốc tế và ở Việt Nam Vụ Kinh tế Xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam 2010 2010
A2   Lĩnh vực Đào tạo nhân lực và Y tế và hợp tác quốc tế  
I   Đề tài chuyển tiếp        
1 RD-1-09A2 NC đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội                                         Vụ Tổ chức cán bộ Trường CĐ Xây dựng Số 1 + Các trường CĐ chuyên ngành 2009 2010
2 RD-2-09A2  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ RFID (định danh vô tuyến) trong quản lý bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế bằng thẻ không tiếp xúc tại Bệnh viện Xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ Bệnh viện Xây dựng 2009 2010
3 RD-3-09A2  Nghiên cứu các bệnh lý phát sinh do ảnh hưởng của môi trường lao động và điều kiện làm việc ở cán bộ công nhân viên Ngành Xây dựng và hiệu qủa các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ người lao động Ngành Xây dựng. Vụ Tổ chức cán bộ Bệnh viện Xây dựng 2009 2010
4 RD-4-09A2 NC hoàn thiện chương trình đào tạo và giáo trình kỹ thuật viên hệ trung cấp nghề vật liệu xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ Trường trung cấp nghề Viglacera 2009 2010
5 RD-5-09A2 Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị cho Lãnh đạo thành phố Vụ Tổ chức cán bộ Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT + Một số vụ chức năng 2008 2010
6 RD-6-09A2 Xây dựng nội dung chương trình đào tạo nghề kỹ thuật sửa chữa xe máy chuyên ngành xây dựng (ô tô, máy xúc, máy ủi, máy cạp, máy cẩu) Vụ Tổ chức cán bộ Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng 2009 2010
7 RD-7-09A2 Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo kiến trúc sư công trình theo hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế.                    Vụ Tổ chức cán bộ Trường ĐH Kiến trúc Hà nội 2009 2010
8 RD-8-09A2 NC thiết kế giáo trình và bài giảng điện tử Vụ Tổ chức cán bộ Trường CĐ nghề cơ giới cơ khí Xây dựng số 1 2009 2010
II   Đề tài mở mới        
1 RD-1-10A2 NC biên soạn tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản; định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản  theo chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành Vụ Tổ chức cán bộ Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT  +
Cục quản lý Nhà
2010 2010
2 RD-2-10A2 NC hoàn thiện chương trình , tài iệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT +
Vụ QL hoạt động xây dựng
2010 2010
3 RD-3-10A2 Nghiên cứu triển khai hình thức E - Leaning trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức ngành xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT  2010 2010
4 RD-4-10A2 Nghiên cứu chương trình đào tạo Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng đáp ứng yêu cầu liên thông quốc tế Vụ Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định 2010 2010
5 RD-5-10A2 Nc xây dựng chương trình đào tạo kế toán viên ngành XD hệ trung cấp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế Vụ Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định 2010 2010
6 RD-6-10A2 Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho kỹ thuật viên bậc trung cấp và cao đẳng ngành xây dựng dân dụng Vụ Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định 2010 2010
7 RD-7-10A2 Biên soạn giáo trình quản trị doanh nghiệp xây dựng (dùng cho bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) Vụ Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định 2010 2010
8 RD-8-10A2 Nc xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật môi trường  Vụ Tổ chức cán bộ Trường ĐH Kiến trúc Hà nội 2010 2010
9 RD-9-10A2 NC, thiết kế chế tạo bộ Panel thực hành điều khiển bình trộn và điều khiển động cơ KĐB 3 pha bằng PLC S7-300 làm mô hình giảng dạy Vụ Tổ chức cán bộ Trường CĐ nghề cơ giới cơ khí Xây dựng số 1 + ĐH Bách Khoa HN 2010 2010
11 RD-11-10A2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đồ gá ống cho hàn, cắt bằng ô xy - gas hoặc Plasma Vụ Tổ chức cán bộ Trường CĐ nghề cơ giới cơ khí Xây dựng số 1 + ĐH Bách Khoa HN 2010 2010
12 RD-12-10A2 Đào tạo nghề xây dựng đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên Vụ Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 2010 2010
13 RD-13-10A2 Xây dựng giáo trình điện tử các môn cơ sở ngành cho hệ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Vụ Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1 2010 2010
14 RD-14-10A2 Nghiên cứu chương trình đào tạo Cao đẳng xây dựng theo mô hình tín chỉ Vụ KHCN & Môi trường Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 2010 2010
A3   Lĩnh vực nghiên cứu Kiến trúc công trình và quy hoạch xây dựng  
I   Đề tài chuyển tiếp        
1 RD-1-00A3 Nghiên cứu XD Sổ tay Hướng dẫn lồng ghép các tiêu chí quy hoạch phát triển đô thị bền vứng  Vụ KTQH Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam 2009 2010
II   Đề tài mở mới        
1 RD-1-10A3 NC định hướng quy hoạch kiến trúc làng xóm ven đô sau khi có quy hoạch Hà nội mở rộng Vụ KTQH Viện KT,QH
ĐT & NT
2010 2010
2 RD-2-10A3 NC giảI pháp chiếu sáng không gian công cộng nhằm nâng cao chất lượng các đô thị Vụ KTQH Viện KT,QH
ĐT & NT
2010 2010
3 RD-3-10A3 Hướng dẫn lập quy hoạch khu dân cư đô thị gắn với các khu công nghiệp Vụ KTQH Viện KT,QH
ĐT & NT
2010 2010
4 RD-4-10A3 Nc các mô hình nhà ở xã hội cho đối tượng thuê nhà tại các đô thị Cục Phát triển đô thị Viện KT,QH
ĐT & NT
2010 2010
5 RD-5-10A3 Hướng dẫn thiết kế xây dựng mô hình kiến trúc xanh cho công trình cảI tạo và xây mới Vụ KTQH Viện KT,QH
ĐT & NT
2010 2010
6 RD-6-10A3 Xây dựng mô hình làng sinh tháI tại các điểm dân cư nông thôn, phục vụ xây dựng nông thôn mới Vụ KTQH Viện KT,QH
ĐT & NT
2010 2010
7 RD-7-10A3 Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc cảnh quan các khu công nghệ cao trong điều kiện VN Vụ KTQH Trường ĐH Kiến trúc Hà nội 2010 2010
8 RD-8-10A3 NC định hướng phát triển, xây dựng làng, xã vùng ven biển VN theo nguyên tắc phát triển bền vững trong xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Cục Phát triển đô thị Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam 2010 2010
9 RD-9-10A3 Đô thị hoá nông thôn, một giảI pháp hiệu quả góp phần thực hiện chủ trương nông nghiệp - nông dân - nông thôn Vụ KTQH Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam 2010 2010
10 RD-10-10A3 NC mô hình phát triển các đô thị đặc thù ở Việt Nam Bộ Xây dựng Cục Phát triển đô thị 2010 2010
11 RD-11-10A3 Nghiên cứu soạn thảo quy định nội dung về hô sơ, bản vẽ của đồ án quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch XD 2010 2010
12 RD-12-10A3 Nghiên cứu soạn thảo các quy định về cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch XD 2010 2010
13 RD-13-10A3 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đô thị trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa Bộ Xây dựng Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT  2010 2010
A4   Lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật hạ tầng đô thị và công nghệ môi trường  
I   Đề tài chuyển tiếp        
1 RD-1-09A4 Chế tạo trong nước các loại thiết bị của hệ thống khuấy trộn cho các nhà máy nước (Song, chắn, lưới, băng chuyền, cửa, banen, các loại phao, van,...  Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị TCT Đầu tư XD cấp thoát nước và môi trường Việt Nam                          VIWASEEN 2009 2010
II   Đề tài mở mới        
1 RD-1-10A4 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ đốt phát điện phù hợp với nhiên liệu tiêu chuẩn công nghệ MBT-CD.08 (công suất 297kw - tương đương 0,3MW) cho mô hình cấp huyện xử lý chất thảI rắn sinh hoạt Vụ KHCN & Môi trường Cty TNHH Thủy lực máy 2010 2010
2 RD-2-10A4 NC xây dựng nội dung đào tạo cán bộ kỹ thuật làm công tác qun lý kỹ thuật hạ tầng đô thị Vụ KHCN & Môi trường Trường CĐ Xây dựng công trình Đô thị 2010 2010
3 RD-3-10A4 Nc công nghệ sản xuất vật liệu gốm lọc nước từ sinh học (thực vật) và giảI pháp xử lý nước sạch hộ gia đình và cụm dân cư Vụ KHCN & Môi trường Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng 2010 2010
4 RD-4-10A4 NC sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh di động thế hệ mới Vụ KHCN & MôI trường Hội môi trường đô thị Việt Nam  + C.ty Cổ phần Phát triển Tây Hà nội 2010 2010
A5   Lĩnh vực nghiên cứu công nghệ xây dựng và tự động hoá  
I   Đề tài chuyển tiếp        
1 RD-1-09A5 Cơ sở dữ liệu quản lý hợp tác kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế của ngành xây dựng Vụ KHCN & Môi trường Vụ Hợp tác quốc tế 2010 2010
2 RD-2-09A5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế tạo và xây dựng kết cấu sàn và tường rỗng trong xây dựng nhà ở Vụ KHCN & MT TCT HUD + Cty TADITS + Trường ĐH Xây dựng 2009 2010
3 RD-3-09A5 NC xây dựng đề án công nghiệp hoá xây dựng nhà ở Vụ QLHĐXD +  Vụ KHCN&MT Vinaconex phối hợp cùng  Trường ĐH Kiến trúc HN, ĐH Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh và Viện KHCN Xây dựng 2009 2010
II   Đề tài mở mới        
1 RD-1-10A5 NC chế ngự bán chủ động công trình xây dựng dưới tải trọng xung Vụ KHCN & Môi trường Trường CĐXD Công trình Đô thị 2010 2010
2 RD-2-10A5 Thí nghiệm khung thép có liên kết nửa cứng chịu tải trọng đông Vụ KHCN & Môi trường Trường CĐXD Công trình Đô thị 2010 2010
3 RD-3-10A5 Nghiên cứu xây dựng chuẩn thống nhất cơ sở dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian để quản lý đô thị Vụ KHCN & Môi trường Trường CĐXD Công trình Đô thị 2010 2010
A6   Lĩnh vực nghiên cứu công nghệ vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng  
I   Đề tài chuyển tiếp        
1 RD-1-09A6 Nghiên cứu chế tạo trong nước máy xúc bánh xích, công suất gàu 0.7m3 Bộ XD Tổng công ty Lắp máy Việt nam 2009 2010
2 RD-2-09A6 Nghiên cứu công nghệ chế tạo sơn vô cơ chống ăn mòn kết cấu thép và kim loại Vụ VLXD + KHCN Viện Vật liệu Xây dựng + Cty CP Phát triển Tây Hà Nội 2009 2010
3 RD-3-09A6 Nghiên cứu giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện tầng sôi FBC cho sản xuất gạch xây không nung Vụ VLXD + Vụ KHCN & MT Viện Vật liệu Xây dựng + Nhà máy Nhiệt điện Na Dương  2009 2010
4 RD-4-09A6 Nghiên cứu công nghệ chế tạo gạch blốc nhẹ chưng áp Vụ VLXD + Vụ KHCN & MT Viện Vật liệu Xây dựng 2009 2010
5 RD-5-09A6 NC tái chế thuỷ tinh đèn hình Tivi,máy tính thành nguyên liệu thứ cấp trong công nghệ gốm sứ thuỷ tinh VLXD Vụ VLXD + Vụ KHCN & MT Viện Vật liệu Xây dựng 2009 2010
II   Đề tài mở mới        
1 RD-1-10A6 NC táI sử dụng chất thảI rắn từ các Nhà máy sản xuất tấm lợp A-C phục vụ sản xuất Nông nghiệp và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môI trường Vụ Vật liệu xây dựng Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam 2010 2010
2 RD-2-10A6 NC chế tạo vật liệu Nano tự làm sạch và diệt khuẩn trên gạch ốp lát và kính xây dựng Vụ Vật liệu xây dựng Trường TC nghề công nghiệp và xây dựng Fico 2010 2010
3 RD-3-10A6 NC chế tạo gạch không nung từ nguyên liệu Laterit Vụ Vật liệu xây dựng Trường TC nghề công nghiệp và xây dựng Fico 2010 2010
4 RD-4-10A6 NC ứng dụng phụ gia khoáng meta cao lanh để nâng cao cường độ và khả năng chống ăn mòn cho xi măng portland Vụ Vật liệu xây dựng Trường TC nghề công nghiệp và xây dựng Fico 2010 2010
5 RD-5-10A6 NC chế tạo vật liệu composite trên cơ sở sợi xơ dừa và nhựa polyester - ứng dụng làm cốp pha trong xây dựng Vụ Vật liệu xây dựng Trường TC nghề công nghiệp và xây dựng Fico 2010 2010
6 RD-6-10A6 NC xây dựng cẩm nang kỹ thuật sản xuất gạch cotto Vụ Vật liệu xây dựng Hiệp hội gốm sứ xây dựng VN 2010 2010
7 RD-7-10A6 Nghiên cứu biên soạn cẩm nang sử dụng thuốc chống mối thân thiện môi trường các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Vụ Vật liệu xây dựng TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
8 RD-8-10A6 NC sử dụng khí hoá từ than thay thế lượng than cấp trực tiếp vào lò Tuynel dùng than cám Vụ Vật liệu xây dựng TCT Viglacera 2010 2010
9 RD-9-10A6 NC sử dụng than nghiền phun đốt trực tiếp cấp nhiệt cho sấy phun Vụ Vật liệu xây dựng TCT Viglacera 2010 2010
10 RD-10-10A6 NC chế tạo men nhẹ lửa cho nung lần 2 sứ vệ sinh Vụ Vật liệu xây dựng TCT Viglacera 2010 2010
11 RD-11-10A6 NC thiết kế hệ thống Béc dốt than mịn cho lò tuynel nung gạch ngói Vụ Vật liệu xây dựng TCT Viglacera 2010 2010
12 RD-12-10A6 NC bài phối liệu sản xuất kính dùng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời Vụ Vật liệu xây dựng TCT Viglacera 2010 2010
13 RD-13-10A6 Nghiên cứu biên soạn cẩm nang kỹ thuật sản xuất gạch xây không nung Vụ Vật liệu xây dựng TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
14 RD-14-10A6 Nghiên cứu sử dụng cao lanh tại Lâm Đồng làm phụ gia cho xi măng, vữa xây dựng và bê tông  Vụ Vật liệu xây dựng Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 2010 2010
15 RD-15-10A6 Nghiên cứu sử dụng cát biển Phú Quốc làm nguyên liệu chế tạo bê tông phục vụ yêu cầu xây dựng tại địa phương Vụ Vật liệu xây dựng Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 2010 2010
16 RD-16-10A6 NC hoàn thiện công nghệ xử lý chất thảI GYP nhà máy DAP để sản xuất thạch cao dùng trong xây dựng Vụ Vật liệu xây dựng Trường ĐH Kiến trúc HN + Cty Xây dựng 204 - TCT Xây dựng Bạch Đằng 2009 2010
B   Các dự án sản xuất thử nghiệm ( dự án P)    
B1   Dự án chuyển tiếp        
1 RD-1-09B1 Hoàn thiện công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan tỷ trọng nhẹ tính năng cao Vụ Vật liệu xây dựng Viện Vật liệu Xây dựng 2009 2010
C   Các dự án xây dựng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật    
C1   Dự án Quy chuẩn        
I   Dự án chuyển tiếp        
1 RD-1-09TC1 QCXDVN - Nhà và công trình (Phần 2) Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2009 2009
II   Dự án mở mới        
1 RD-1-10TC1 Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng  Vụ KHCN & MT Viện KTQHĐT& NT 2010 2010
2 RD-2-10TC1 QCKT - An toàn lao động trong xây dựng Vụ KHCN & MT Hội Kết cấu và công nghệ XDVN + Viện KHCNXD 2010 2010
3 RD-3-10TC1 Quy chuẩn XD - Hệ thống an toàn điện trong công trình xây dựng Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2009 2010
C2   Dự án Tiêu chuẩn        
I   Dự án chuyển tiếp        
1 RD-1-09TC2 Yêu cầu kỹ thuật (specifications) cho các công trình xây dựng Vụ KHCN & MT Hội Kết cấu và CN XD Việt nam 2009 2010
2 RD-2-09TC2 Tiêu chuẩn công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD Vụ KHCN & MT Viện KHCN Xây dựng 2009 2010
3 RD-3-09TC2 Chuyển dịch EN 13791: 2007 "Đánh giá cường độ BT hiện trường trên kết cấu và cấu kiện BT đúc sẵn" Vụ KHCN & MT Viện KHCN Xây dựng 2009 2009
4 RD-4-09TC2 Thiết kế toà nhà thông minh Vụ KHCN & MT Cty CP tự động hoá và công nghệ thông tin Sông Đà 2009 2009
5 RD-5-09TC2 Hướng dẫn thiết kế công trình xây dựng chịu động đất Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2009 2010
II   Dự án mở mới        
1 RD-1-10TC2 Xi măng đóng rắn nhanh - yêu cầu thiết kế và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
2 RD-2-10TC2 Xi măng - Phương pháp xác định hàm lượng SO3 tối ưu trong xi măng Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
3 RD-3-10TC2 Xi măng - Phương pháp xác định độ co khô Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
4 RD-4-10TC2 Sơn Nano diệt khuẩn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
5 RD-5-10TC2 Băng chặn nước PVC - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
6 RD-6-10TC2 Vật liệu chống thấm - Tấm Polyetylen clo hoá - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
7 RD-7-10TC2 Vữa bền hoá gốc polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
8 RD-8-10TC2 Sơn lót kháng kiềm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
9 RD-9-10TC2 Ngói gốm tráng men - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
10 RD-10-10TC2 Bi nghiền gốm sứ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
11 RD-11-10TC2 Kính xây dựng - Kính chống đạn - Phương pháp thử và phân loại Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
12 RD-12-10TC2 Kính xây dựng - Phương pháp thử độ bền gió cho kính Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
13 RD-13-10TC2 Kính dán an toàn - phương pháp thử nghiệm Vụ KHCN & MT Viện VLXD  2010 2010
14 RD-14-10TC2 Tường kính - Xác định độ lọt khí - Phương pháp thử Vụ KHCN & MT Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam 2010 2010
15 RD-15-10TC2 Tường kính - Xác định độ bền áp lực gió - Phương pháp thử Vụ KHCN & MT Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam 2010 2010
16 RD-16-10TC2 Tường kính - Xác định độ lọt nước - Yêu cầu kỹ thuật và phân loại Vụ KHCN & MT Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam 2010 2010
17 RD-17-10TC2 Tường kính - Thử nghiệm phòng thí nghiệm dưới áp lực tĩnh Vụ KHCN & MT Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam 2010 2010
18 RD-18-10TC2 Tường kính - Xác định độ lọt khí - Yêu cầu kỹ thuật và phân loại Vụ KHCN & MT Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam 2010 2010
19 RD-19-10TC2 Tường kính - Xác định độ bền áp lực gió - Yêu cầu kỹ thuật Vụ KHCN & MT Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam 2010 2010
20 RD-20-10TC2 Thép sơn phủ epoxy làm cốt cho bê tông Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2010 2010
21 RD-21-10TC2 Phương pháp chuẩn bị bề mặt thép trước khi sơn phủ Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2010 2010
22 RD-22-10TC2 Ống thép và phụ kiện cho hệ thống đường ống trên bờ và ngoài khơi - Lớp phủ ngoài bằng Polyurethane Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2010 2011
23 RD-23-10TC2 Tấm trải bitumen có cốt dùng cho mái - Chỉ dẫn lựa chọn và yêu cầu kỹ thuật Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2010 2010
24 RD-24-10TC2 Sơn và véc ni - Phương pháp xác định phần trăm thể tích của chất không bay hơi bằng đo tỷ trọng lớp phủ khô Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2010 2010
25 RD-25-10TC2 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế Vụ KHCN & MT Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 2010 2010
26 RD-26-10TC2 Hướng dẫn thiết kế móng cọc  Vụ KHCN & MT Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 2010 2010
27 RD-27-10TC2 Bia mộ, huyệt mộ - Kiểu dáng kiến trúc - Tiêu chuẩn thiết kế  Vụ KHCN & MT Viện KTQHĐT& NT 2010 2010
28 RD-28-10TC2 Tiêu chuẩn an toàn sử dụng cần trục - Cầu trục tháp Vụ KHCN & MT CTy CP Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định XD 2010 2010
29 RD-29-10TC2 Tiêu chuẩn an toàn sử dụng máy nâng trong xây dựng Vụ KHCN & MT CTy CP Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định XD 2010 2010
30 RD-30-10TC2 Máy đầm và máy làm nhẵn mặt bê tông - An toàn Vụ KHCN & MT CTy CP Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định XD 2010 2010
31 RD-31-10TC2 Sổ tay máy và thiết bị trong công nghiệp xi măng Vụ KHCN & MT TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
32 RD-32-10TC2 Xác định cường độ nén dọc trục của đá tự nhiên - Phương pháp thử Vụ KHCN & MT TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
33 RD-33-10TC2 Xác định cường độ uốn dưới tải trọng tập trung của đá tự nhiên - Phương pháp thử Vụ KHCN & MT TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
34 RD-34-10TC2 Xác định độ chịu băng giá của đá tự nhiên - Phương pháp thử Vụ KHCN & MT TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
35 RD-35-10TC2 Xác định độ hút nước của đá tự nhiên - Phương pháp thử Vụ KHCN & MT TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
36 RD-36-10TC2 Hướng dẫn thí nghiệm các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng Vụ KHCN & MT TT tư vấn NC phát triển VLXD (CBMD) – Hội VLXD VN 2010 2010
37 RD-37-10TC2 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đô thị Vụ KHCN & MT Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT  2010 2010
38 RD-38-10TC2 Chất lượng nước - Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước sinh hoạt Vụ KHCN & MT Cty Nước và Môi trường Việt Nam 2010 2010
39 RD-39-10TC2 Quy phạm thiết kế đường đô thị "Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế" Vụ KHCN & MT Viện KTQHĐT& NT 2010 2010
40 RD-40-10TC2 Chiếu sáng nhân tạo các công trình giao thông trong đô thị Vụ KHCN & MT Viện KTQHĐT& NT 2010 2010
41 RD-41-10TC2 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch giao thông đô thị Vụ KHCN & MT Viện KTQHĐT& NT 2010 2010
42 RD-42-10TC2 Vữa khô trộn sẵn xây trát tự chảy mác cao - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ KHCN & MT Hội công nghiệp bê tông Việt nam 2010 2010
D   Các nhiệm vụ khác    
1 RD-1-10K Hoạt động thông tin khoa học công nghệ xây dựng Bộ Xây dựng TT Tin học 2010 2010
2 RD-2-10K Thông tin KHCN trên báo điện tử Bộ Xây dựng TT Tin học 2010 2010
3 RD-3-10K Hợp tác quốc tế về KHCN Bộ Xây dựng Vụ KHCN&MT 2010 2010
4 RD-4-10K Xác định và xây dựng các nhiệm vụ KH&CN hàng năm (Theo  TT số 44/TTLT-BTC-BKHCN) Bộ Xây dựng  Vụ KHCN&MT 2010 2010
5 RD-5-10K Đánh giá và hiệu đính để nghiệm thu chính thức các đề tài, dự án (Theo  TT số 44/TTLT-BTC-BKHCN) Bộ Xây dựng  Vụ KHCN&MT 2010 2010
6 RD-6-10K Hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với đề tài, dự án KH&CN  Bộ Xây dựng Vụ KHCN&MT 2010 2010
7 RD-7-10K Tập huấn, hội thảo phổ biến quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng mới ban hành; hiệu đính, biên tập Quy chuẩn, Tiêu chuẩn XD Bộ Xây dựng Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT  2008 2010
8 RD-8-10K Hoạt động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn (5 Ban) Bộ Xây dựng Các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành Xây dựng 2010 2010
9 RD-9-10K Bổ sung, mua tài liệu Tiêu chuẩn của nước ngoài Bộ Xây dựng Vụ KHCN&MT 2010 2010


Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE