Tin chi tiết
 
Danh mục chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2011
1/25/11 12:00 AM

Danh mục chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học năm 2011

 TT Mã số Tên Chương trình đề tài, dự án Cơ quan đặt hàng Cơ quan thực hiện Thời gian                                           
Bắt đầu Kết thúc
A   Các đề tài nghiên cứu phát triển cấp Bộ (RD)    
I        
I.1   Các nhiệm vụ chuyển tiếp    
1 RD-1-10AI1 NC, thiết kế chế tạo bộ Panel thực hành điều khiển bình trộn và điều khiển động cơ KĐB 3 pha bằng PLC S7-300 làm mô hình giảng dạy Vụ KHCN & MT + Vụ Tổ chức cán bộ Trường CĐ nghề cơ giới cơ khí Xây dựng số 1 + ĐH Bách Khoa HN 2010 2011
2 RD-2-10AI1 NC cải tiến chương trình, giáo trình nghề kỹ thuật xây dựng theo môđun các lĩnh vực Vụ KHCN & MT + Vụ Tổ chức cán bộ Trường Trung cấp kỹ thuật - nghiệp vụ Sông Hồng 2010 2011
3 RD-3-10AI1 NC xây dựng giáo trình kỹ thuật sản xuất sứ vệ sinh cho học sinh trình độ trung cấp nghề Vụ VLXD + Vụ Tổ chức cán bộ Trường Trung cấp nghề công nghiệp và xây dựng Fico 2010 2011
4 RD-4-10AI1 Nc xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật môi trường  Vụ KHCN & MT + Vụ Tổ chức cán bộ Trường ĐH Kiến trúc Hà nội 2010 2011
5 RD-5-10AI1 NC xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo liên bộ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp của ngành Xây dựng  Vụ Tổ chức cán bộ Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT 2010 2011
6 RD-6-10AI1 NC đề xuất mẫu hợp đồng dự án áp dụng hình thức đối tác công tư (mẫu hợp đồng PPP) để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Vụ KTXD Viện KTXD 2010 2011
I.2   Nhiệm vụ mở mới        
1 RD-1-11AI1 NC xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý vận hành nhà chung cư Cục QLN Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT 2011 2011
2 RD-2-11AI1 NC biên soạn tài liệu đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng Vụ KTXD Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT + Viện KTXD 2011 2011
3 RD-3-11AI1 NC thiết kế, chế tạo cabin điện tử điều khiển từ xa máy xúc và rôbốt xúc bằng vô tuyến Vụ TCCB Trường CĐ nghề cơ giới, cơ khí xây dựng số 1 2011 2012
4 RD-4-11AI1 NC thiết kế, chế tạo valy thực hành (va ly kỹ thuật số và vi điều khiển; va ly điện tử công suất, điện tử cơ bản)   Trường CĐ nghề cơ giới, cơ khí xây dựng số 1 2011 2012
5 RD-5-11AI1 NC biên soạn giáo trình môn học Gầm và thiết bị cần trục  Vụ TCCB Trường CĐ nghề LICOGI 2011 2011
6 RD-6-11AI1 NC đổi mới giáo trình kỹ thuật thi công và tổ chức quản lý công trình xây dựng (hệ Cao đẳng) Vụ TCCB Trường CĐ Xây dựng Nam Định 2011 2012
7 RD-7-11AI1 NC xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo nghề xây dựng phù hợp với mô hình đào tạo trực tiếp ở địa phương, đáp ứng nguồn nhân lực tại chỗ (tại địa bàn các tỉnh vùng Tây nguyên) Vụ QLHĐXD + Vụ Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 2011 2012
8 RD-8-11AI1 NC xây dựng quy trình thực hiện kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ Tổ Đề án 30 - VP Bộ 2011 2011
9 RD-9-11AI1  NC hoàn thiện chương trình và hệ thống giáo trình đào tạo đại học các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị   Vụ TCCB + Vụ KTQH   ĐH Kiến trúc HN + ĐH Kiến trúc HCM   2011   2012 
10 RD-10-11AI1  NC xây dựng chương trình đào tạo ngành kiến trúc cảnh quan   Vụ TCCB + Vụ KTQH   ĐH Kiến trúc HCM   2011   2011 
11 RD-11-11AI1  NC cảI tiến chương trình đào tạo chuyên ngành thiết kế tạo dáng   Vụ KTQH +Vụ TCCB     ĐH Kiến trúc HCM   2011   2011 
12 RD-12-11AI1  NC xây dựng chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành Quản lý dự án dành cho KTS và KSXD   Vụ KTQH + Vụ TCCB   ĐH Kiến trúc HCM   2011   2011 
13 RD-13-11AI1 Nghiên cứu hoàn thiện chương trình đào tạo và giáo trình kỹ thuật viên hệ Cao đẳng nghề sản xuất VLXD (Công nghệ sản xuất gốm sứ XD, kính XD; Công nghệ sản xuất bê tông nhẹ, vữa khô XD; sản xuất sứ vệ sinh) Vụ VLXD + Vụ TCCB  Trường
Cao đẳng
nghề
Viglacera
2011 2012
14 RD-14-11AI1 Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành xây dựng giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2025 Bộ Xây dựng Viện KHCNXD +Viện VLXD + Viện KTQH + Vụ KHCN&MT 2011 2011
 II    Quy hoạch xây dựng, Công trình xanh, kiến trúc xanh    
    Nhiệm vụ mở mới        
1 RD-1-11A2 Xây dựng hướng dẫn thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời trong công trình xây dựng Vụ KHCN & MT Đại học Kiến trúc HCM 2011 2011
III   Lĩnh vực công nghệ xây dựng và tự động hóa trong xây dựng    
    Nhiệm vụ mở mới        
1 RD-1-11A3 NC ứng dụng công nghệ kết cấu thép hình, bê tông hỗn hợp cho nhà cao tầng ở Việt Nam Vụ KHCN & MT Cty. XD lắp máy điện nước (TCT Xây dựng Hà Nội) + Viện KHCNXD 2011 2012
2 RD-2-11A3 Xây dựng và triển khai đề án đào tạo năng lực cho cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề tronglĩnh vực xây dựng và chế tạo - lắp đặt thiết bị nhà máy điện nguyên tử Vụ TCCB Vụ KHCN&MT + Viện KHCNXD  + Tập đoàn Sông Đà (Lilama + Một số TCTy thành viên) 2011 2013
IV   Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và công nghệ môi trường    
I.1   Các nhiệm vụ chuyển tiếp    
1 RD-1-10A4 Nc công nghệ sản xuất vật liệu gốm lọc nước từ sinh học (thực vật) và giải pháp xử lý nước sạch hộ gia đình và cụm dân cư Vụ KHCN & MT Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng 2010 2011
II.2   Nhiệm vụ mở mới        
1 RD-1-11A4 Nghiên cứu sản xuất Lò đốt chất thải nguy hại công suất lớn tại Việt Nam  Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị Hiệp Hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam 2011 2012
2 RD-2-11A4 Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ, xúc tác từ một số nguồn khoáng chất của Việt nam (limonite, laterite, pyrolusite, bùn đỏ) sử dụng để xử lý kim loại nặng và độc chất trong các nguồn nước (nước cấp và nước thải) Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị Viện VLXD 2011 2011
3 RD-3-11A4 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ cố định vi khuẩn kỵ khí thành dạng hạt bằng polyvinyl alcohol (PVA) nhằm ổn định hiệu suất công tác của bể UASB trong dây chuyền xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị Hội môi trường XD Việt Nam 2011 2011
4 RD-4-11A4 Giải pháp xử lý nguồn nước chứa Florua cấp cho sinh hoạt và công nghiệp quy mô vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam
 
Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 2011 2011
5 RD-5-11A4 Nc đề xuất giải pháp giảm thiểu diện tích chôn lấp thông qua phát triển công nghệ xử lý rác thải quy mô nhỏ - áp dụng cho khu dân cư ven đô Hà Nội Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 2011 2012
6 RD-6-11A4 Nghiên cứu áp dụng mô hình hầm biogas cải tiến để thay thế bể phốt, bể tự hoại xử lý chất thải sinh hoạt và cung cấp khí đốt cho các khu chung cư, khu đô thị, khu nhà cao tầng, khu đông dân cư ở Hà Nội Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị TTNC và Tư  vấn CN Môi trường (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam) 2011 2011
7 RD-7-11A4 NC xây dựng cơ sở dữ liệu chiếu sáng đô thị phục vụ quản lý nhà nước Vụ KHCN & MT Hội chiếu sáng VN 2011 2011
V   Lĩnh vực Vật liệu xây dựng     
V.1   Các nhiệm vụ chuyển tiếp    
1 RD-1-10A5 NC hoàn thiện công nghệ xử lý chất thảI GYP nhà máy DAP để sản xuất thạch cao dùng trong xây dựng Vụ Vật liệu xây dựng Trường ĐH Kiến trúc HN + Cty Xây dựng 204 - TCT Xây dựng Bạch Đằng 2010 2011
2 RD-2-10A5 NC chế tạo bê tông nhẹ cách âm - cách nhiệt thân thiện với môi trường từ các loại cốt liệu xốp Vụ Vật liệu xây dựng Trường Trung cấp nghề công nghiệp và xây dựng Fico 2010 2011
3 RD-3-10A5 NC chế tạo bọt sử dụng trong sản xuất bê tông nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu không nung Vụ Vật liệu xây dựng Viện VLXD 2010 2011
4 RD-4-10A5 Nghiên cứu chế tạo vữa xây trát  trong các công trình xây dựng sử dụng gạch không nung. Vụ Vật liệu xây dựng Viện VLXD + NM Nhiệt điện Na Dương 2010 2011
5 RD-5-10A5 Nghiên cứu công nghệ chế tạo than cục ép sử dụng trong lò khí hoá than Vụ Vật liệu xây dựng  Viện VLXD + NM Nhiệt điện Na Dương 2010 2011
6 RD-6-10A5 Nghiên cứu vật liệu và kỹ thuật hàn gắn vết nứt kết cấu bê tông, khôi phục chất lượng công trình xây dựng  Vụ Vật liệu xây dựng C Viện Vật liệu XD 2010 2011
7 RD-7-10A5 Nghiên cứu chế tạo chất tạo bọt sử dụng trong sản xuất bê tông nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng Vụ Vật liệu xây dựng  Viện Vật liệu XD 2010 2011
8 RD-8-10A5 Nghiên cứu xây dựng Sổ tay máy và thiết bị trong công nghiệp xi măng Vụ Vật liệu xây dựng TT Tư vấn nghiên cứu phát triển VLXD - Hội VLXD Việt Nam 2010 2011
V.2   Các nhiệm vụ mở mới    
1 RD-1-11A5 Nghiên cứu chế tạo bột ô xít nhôm hoạt tính cho ngành công nghiệp gốm sứ và vật liệu chịu lửa Vụ Vật liệu xây dựng Viện VLXD phối hợp
với
Nhà máy hóa chất Tân Bình
2011 2011
2 RD-2-11A5 Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất kết dính geopolymer Vụ Vật liệu xây dựng Viện VLXD 2011 2011
3 RD-3-11A5 Nghiên cứu chế tạo màng phủ siêu kỵ nước không màu từ nanô silica (nanô SiO2) ứng dụng bảo vệ bề mặt các công trình xây dựng mỹ thuật và trang trí ngoài trời. Vụ Vật liệu xây dựng Viện VLXD phối hợp với Ban đầu tư và xây dựng 95, Làng VHDL các dân tộc VN, Công ty tu bổ di tích và thiết bị văn hóa TW, Công ty sứ Thanh trì 2011 2011
4 RD-4-11A5 Nghiên cứu công nghệ khí hoá rác thải làm nhiên liệu trong sản xuất VLXD và điện năng Vụ Vật liệu xây dựng Viện VLXD và các đơn vị sản xuất gạch không nung+ NM Nhiệt điện Na Dương 2011 2011
5 RD-5-11A5 Dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm chế tạo bê tông chịu lửa không chứa xi măng cho ngành công nghiệp luyện kim. Vụ Vật liệu xây dựng Viện VLXD và Công ty GreenTec, Viglacera 2011 2011
6 RD-6-11A5 Hoàn thiện công nghệ sản suất dầu đốt công nghiệp từ các nguồn phế thải nhựa và cao su, góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Vụ KHCN & MT Viện VLXD và Unrenco Hà Nội, Công ty môi trường xanh Hải Dương 2011 2012
7 RD-7-11A5 Cải tạo lò nung Tuynen 94m để nâng công suất lên 25 – 30% so  với công xuất hiện tại và giảm chi phí 10% năng lượng. Vụ Vật liệu xây dựng Hội Gốm sứ xây dựng 2011 2012
8 RD-8-11A5 Nghiên cứu sản xuất kính tiết kiệm năng lượng low-E bằng công nghệ phun phủ đi từ các vật liệu polyme vô cơ và hạt nano oxít. Vụ Vật liệu xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera 2011 2011
9 RD-9-11A5 Nghiên cứu sản xuất vật liệu siêu nhẹ cách nhiệt hệ CaO-SiO2 trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Vụ Vật liệu xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera 2011 2011
10 RD-10-11A5 Nghiên cứu tổng hợp chất phụ gia polyme nhằm tăng cường cơ tính cho mộc của sứ vệ sinh (SVS) Vụ Vật liệu xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera 2011 2011
11 RD-11-11A5 NC phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở thuộc sở hữu nhà nước làm cơ sở để xác định giá trị nhà ở đó khi chuyển giao, bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật BXD Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản 2011 2011
12 RD-12-11A5 NC các tiêu chí đánh giá về nhà ở  (số lượng, chất lượng,…) làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về nhà ở, đồng thời tạo điều kiện cho địa phương trong việc xây dựng phát triển chương trình nhà ở BXD Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản 2011 2011
VII   Các dự án xây dựng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn    
VII.1   Các nhiệm vụ chuyển tiếp    
1 RD-1-10TC Quy chuẩn VN - Vật liệu và sản phẩm xây dựng Vụ KHCN & MT Viện Vật liệu Xây dựng 2010 2011
2 RD-2-10TC QCVN - Nhà và công trình (Trường học, Bệnh viện) Vụ KHCN & MT Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn 2010 2011
3 RD-3-10TC Nghiên cứu biên soạn QCQG - An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2010 2011
4 RD-4-10TC Nghiên cứu biên soạn QCQG - Nhà và công trình - Nhà văn phòng Vụ KHCN & MT Viện KHCNXD 2010 2011
VII.2   Các nhiệm vụ mở mới    
1 RD-1-11TC Dự án xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn sử dụng kính trong xây dựng Vụ KHCN & MT Trường
Cao đẳng
nghề
Viglacera + Hiệp hội kính XD+ Viện KHCNXD + Viện VLXD 
2011 2012
2 RD-2-11TC  "Yêu cầu chung trong phá dỡ công trình xây dựng" Vụ KHCN & MT Trường ĐH Kiến trúc HN 2011 2011
3 RD-3-11TC  "Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng" Vụ KHCN & MT Trường ĐH Kiến trúc HN 2011 2011
4 RD-4-11TC  "Yêu cầu chung cho biển báo công trường xây dựng" Vụ KHCN & MT Trường ĐH Kiến trúc HN 2011 2011
5 RD-5-11TC  "Nhà xanh sinh thái - Thiết kế và xây dựng" Vụ KHCN & MT Trường ĐH Kiến trúc HN 2011 2011
6 RD-6-11TC Biên soạn cẩm nang kỹ thuật  sản xuất ngói lợp đất sét nung Vụ VLXD + Vụ KHCN& MT Hội Gốm sứ xây dựng 2011 2012
7 RD-7-11TC Vật liệu chống thấm – Màng địa kỹ thuật HDPE Vụ VLXD + Vụ KHCN &  MT Viện VLXD 2011 2011
8 RD-8-11TC Kính xây dựng – Kính bán tôi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Vụ VLXD + Vụ KHCN &  MT Viện VLXD 2011 2011
9 RD-9-11TC Kính xây dựng – Kính low-E  Vụ VLXD + Vụ KHCN &  MT Viện VLXD 2011 2011
10 RD-10-11TC Phương pháp xác định cường độ tuổi sớm, cường độ kéo của bê tông đã hoá rắn Vụ VLXD + Vụ KHCN &  MT Hội
Công nghiệp
Bê tông
Việt Nam
2011 2011
11 RD-11-11TC Phương pháp xác định cường kéo giữa các bề mặt và cường độ bám dính/cường độ kéo của bê tông sửa chữa và vật liệu phủ bằng kéo trực tiếp Vụ VLXD + Vụ KHCN &  MT Hội
Công nghiệp
Bê tông
Việt Nam
2011 2011
12 RD-12-11TC Phương pháp thử nghiệm không phá huỷ (NDT) để đánh giá chất lượng bê tông và bê tông cốt thép Vụ VLXD + Vụ KHCN &  MT Hội
Công nghiệp
Bê tông
Việt Nam
2011 2011
13 RD-13-11TC Phương pháp xác định độ dày bản bê tông bằng phương pháp phản xạ âm thanh Vụ VLXD + Vụ KHCN &  MT Hội
Công nghiệp
Bê tông
Việt Nam
2011 2011
14 RD-14-11TC Phương pháp xác định khả năng chống thấm Clo và đánh giá hệ số khuếch tán Clo trong bê tông Vụ VLXD + Vụ KHCN&MT Hội
Công nghiệp
Bê tông
Việt Nam
2011 2011
15 RD-15-11TC Phương pháp xác định tính công tác và tính lưu biến của bê tông tươi Vụ VLXD + Vụ KHCN&MT Hội
Công nghiệp
Bê tông
Việt Nam
2011 2011
16 RD-16-11TC Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:
Sử dụng phụ gia cho bê tông đầm lăn
Vụ VLXD + Vụ KHCN&MT Hội
Công nghiệp
Bê tông
Việt Nam
2011 2012
VIII   Các nhiệm vụ khác    
1 RD-1-11K Hoạt động thông tin khoa học công nghệ xây dựng Bộ Xây dựng TT Tin học 2010 2010
2 RD-2-11K Hợp tác quốc tế về KHCN Bộ Xây dựng Vụ KHCN&MT 2010 2010
3 RD-3-11K Xác định và xây dựng các nhiệm vụ KH&CN hàng năm  Bộ Xây dựng  Vụ KHCN&MT 2010 2010
4 RD-4-11K Hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với đề tài, dự án KH&CN  Bộ Xây dựng Vụ KHCN&MT 2010 2010
5 RD-5-11K Tập huấn, hội thảo phổ biến quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng mới ban hành;  Bộ Xây dựng Học viện cán bộ quản lý XD và ĐT  2010 2010
6 RD-6-11K Hoạt động của 5 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn  Bộ Xây dựng Các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành Xây dựng 2010 2010
7 RD-7-11K Bổ sung, thu thập tài liệu Tiêu chuẩn của nước ngoài Bộ Xây dựng Vụ KHCN&MT 2010 2010
B   Lĩnh vực sự nghiệp bảo vệ môi trường    
1 RD-1-11MT Thiết lập cơ sở dữ liệu về các công trình xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp và các cơ sở xử lý chất thải rắn trong cả nước; cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất VLXD của ngành; XD báo cáo tác động môi trường Ngành Vụ KHCN & MT C.ty Tin học Bắc Hà 2011 2012
2 RD-2-11MT XD các hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất vật liệu ngành XD (sx gốm sứ, sx gạch không nung) Vụ KHCN & MT Viện VLXD 2011 2011
3 RD-3-11MT Soát xét, bổ sung, chỉnh sửa hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành trước đây thành các tiêu chuẩn quốc gia Vụ KHCN & MT Hội môi trường xây dựng VN + Viện KT, QH đô thị và nông thôn + Một số công ty chuyên ngành Môi trường 2011 2011
4 RD-4-11MT Tập huấn, đào tạo về công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, sản xuất sạch hơn Vụ KHCN & MT Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội + Hội MTXDVN + Viện VLXD 2011 2011
5 RD-5-11MT Theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch tài nguyên môi trường và phát triển bền vững;  Vụ KHCN & MT Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội + Hội MTXDVN + Viện VLXD 2011 2011
6 RD-6-11MT XD báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng VN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030) Vụ KHCN & MT  Viện VLXD 2011 2011
7 RD-7-11MT Quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng của ngành và xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường ngành xây dựng  Vụ KHCN & MT Hội Môi trường Xây dựng VN 2011 2011
8 RD-8-11MT Xây dựng dự án xử lý nước thải bệnh viện Xây dựng Bộ Xây dựng Bệnh viện Xây dựng 2011 2012
    Nhiệm vụ thực hiện văn bản số  5181/VPCP-KGVX ngày 26/7/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông    
9 RD-9-11MT Quy hoạch quản lý chất thải rắn các địa phương lưu vực sông Cầu  Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị Trung tâm NC Quy hoạch Môi trường ĐT và NT - Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn 2011 2012
10 RD-10-11MT Quy hoạch quản lý chất thải rắn các địa phương lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai  Vụ KHCN & MT + Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam 2011 2012
11 RD-11-11MT Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn các địa phương lưu vực sông Nhuệ - Đáy Vụ KHCN & MT  Cục Hạ tầng Kỹ thuật + Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn 2011 2011
C   Chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng    
1 RD-1-11NL Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Vụ KHCN & MT Vụ KHCN & MT + Hội Môi trường Xây dựng VN  2011 2011
2 RD-2-11NL Xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng Vụ KHCN & MT     - Vụ KHCN&MT  -Viện KHCNXD, Viện Kiến trúc, Quy hoạch ĐTNT,
Trường ĐH Kiến trúc HN
2011 2011
3 RD-3-11NL Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các tòa nhà trọng điểm được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các địa phương phía Bắc Vụ KHCN & MT      Trung tâm TKNL Hà Nội  2011 2012
4 RD-4-11NL Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các tòa nhà trọng điểm được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các địa phương phía Nam Vụ KHCN & MT      Trung tâm TKNL Thành phố Hồ Chí Minh 2011 2011
5 RD-5-11NL Tổ chức cuộc thi tòa nhà hiệu quả năng lượng Vụ KHCN & MT Bộ Xây dựng + Văn phòng TKNL Bộ Công Thương + Trung tâm TKNL Thành phố Hồ Chí Minh 2011 2011
6 RD-6-11NL Xây dựng dự án thí điểm chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng (cho 1 khu đô thị mới) Vụ KHCN & MT Trung tâm Nghiên cứu tư vấn chiếu sáng đô thị - Hội chiếu sáng Việt Nam 2011 2011
7 RD-7-11NL Tập huấn, đào tạo cho các cán bộ quản lý năng lượng, chủ các toà nhà tiêu thụ năng lượng trọng điểm, các cán bộ quản lý năng lượng các cơ sở sản xuất trọng điểm tiêu thụ nhiều NL ngành XD Vụ KHCN & MT Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh + Trung tâm TKNL TP. Hà Nội 2011 2011


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE