Tin chi tiết
 
Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2012
2/15/12 7:00 AM

Các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

 

TT

Nội dung

Địa điểm xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2012

 
 
 

1

A

2

3

 

 

 Tổng số

 

          1,821,300.0

 

 

 Vốn trong nước

 

          1,821,300.0

 

 I

 Vốn chuẩn bị đầu tư (02 dự án)

 

                 1,300.0

 

1.1

 Dự án ĐTXD Khu giảng đường- Hiệu bộ Trường ĐHXD Miền Trung

 Phú Yên

                           1,000.0

 

1.2

 Dự án ĐTXD Nhà thể thao đa năng - Trường CĐXD Nam Định

 Nam Định

                              300.0

 

 II

 Vốn  thực hiện dự án (17 dự án)

 

                320,000

 

         1

 Ngành cấp nước và xử lý rác thải, nước thải

 

               17,000.0

 

 

 Dự án khởi công mới  (03 dự án)

 

 

 

 

 Dự án nhóm C

 

 

 

1.1

 Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

 Nam Định

                           7,000.0

 

1.2

 Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

 Xuân Hòa

                           7,000.0

 

1.3

 Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Trung cấp Xây dựng số 4

 Xuân Hòa

                           3,000.0

 

         2

 Ngành khoa học công nghệ (02 dự án)

 

               28,000.0

 

 

 Dự án hoàn thành năm 2012 (01 dự án)

 

 

 

 

 Dự án nhóm B

 

 

 

2.1

 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học- Viện Kinh tế XD

 Hà Nội

                              8,690

 

 

 Dự án khởi công mới (01 dự án)

 

 

 

 

 Dự án nhóm C

 

 

 

2.2

 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới thuộc Viện Vật liệu Xây dựng

 TpHCM

                            19,310

 

         3

 Ngành giáo dục và đào tạo (08 dự án)

 

             260,000.0

 

 

 Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (01 dự án)

 

                          11,000

 

 

 Dự án nhóm B (01 dự án)

 

 

 

3.1

 Dự án ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trường Trung cấp nghề Viglacera 

 Băc Ninh

                         11,000.0

 

 

 Dự án hoàn thành năm 2012 (03 dự án)

 

                          44,000

 

 

 Dự án nhóm B (02 dự án)

 

 

 

3.2

 Dự án ĐTXD Khu thực hành công nghệ cao - Trường CĐN Lilama2

 Đồng Nai

                         23,000.0

 

3.3

 Dự án ĐTXD Nhà học 13 tầng- Trường ĐHKT Hà Nội

 Hà Nội

                         19,000.0

 

 

 Dự án nhóm C (01 dự án)

 

 

 

3.4

 Dự án ĐTXD KTX sinh viên- Trường CĐXD số 1

 Hà Nội

                           2,000.0

 

 

 Dự án chuyển tiếp (01 dự án)

 

                        150,000

 

 

 Dự án nhóm A (01 dự án)

 

 

 

3.5

 Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

 Hà Nội

                       150,000.0

 

 

 Dự án khởi công mới (03 dự án)

 

                          55,000

 

 

 Dự án nhóm B (02 dự án)

 

 

 

3.6

 Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất Trường CĐXD Miền Tây giai đoạn 1 (2011-2015)

 Vĩnh Long

                         15,000.0

 

3.7

 Dự án đầu tư xây dựng công trình Khối lớp học- giảng đường- phòng thí nghiệm tại 48 Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức, TpHCM của Trường ĐHKT TpHCM

 TpHCM

                         20,000.0

 

 

 Dự án nhóm C (01 dự án)

 

 

 

3.8

 Dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở 196 Pasteur, Q.3, TpHCM của Trường ĐHKT TpHCM

 TpHCM

                         20,000.0

 

         4

 Ngành Văn hoá, y tế xã hội (01 dự án)

 

               15,000.0

 

 

 Dự án hoàn thành năm 2012 (01 dự án)

 

 

 

 

 Dự án nhóm B (01 dự án)

 

 

 

4.1

 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện XD (mới)

 Hà Nội

                         15,000.0

 

 III

 Vốn đầu tư theo mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể

 

                       1,500,000

 

 

 Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (02 dự án)

 

 

 

1

 Dự án ĐTXD Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia

 Hà Nội

                            74,530

 

2

 Dự án DTXD Khu Biệt thự trong Khuôn viên Trung tâm HNQG

 Hà Nội

                            75,470

 

 

 Dự án chuyển tiếp (02 dự án)

 

 

 

3

 Dự án ĐTXD công trình nhà Quốc hội

 Hà Nội

                       1,320,000

 

4

 Dự án ĐTXD Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

 Hà Nội

                            30,000

 

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE