Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
6/9/17 10:12 AM

Ngày 05/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 503/QĐ-BXD về việc Chỉ định Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng (thuộc Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh), địa chỉ: Đường Huyền Quang, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, thực hiện việc chứng nhận chất lượng sản phâm, hàng hóa nhóm vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD gồm các sản phẩm sau: 

1. Nhóm xi măng: Clanhke xi măng poosooc lăng; Xi măng poóc lăng; Xi măng poóc lăng hỗn hợp.

2. Nhóm cốt liệu xây dựng: Cốt liệu cho bê tông và vữa; Cát nghiền cho bê tông và vữa.

3. Nhóm vật liệu ốp lát: Gạch gốm ốp lát ép bán khổ; Gạch gốm ốp lát đùn dẻo; Gạch gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic; Gạch Terrazzo; Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ; Đá ốp lát tự nhiên.

4. Nhóm vật liệu gạch xây: Gạch (đặc và rỗng) đất sét nung; Gạch bê tông; Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông bọt và sản phẩm bê tông khí không chưng áp.

Quyết định này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký.

Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 503/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE