Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo số liệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
6/9/17 10:36 AM

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1307/BXD-HĐXD gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước về việc báo cáo số liệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước về tình hình hoạt động xây dựng của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của mình, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan báo cáo số liệu theo Phụ lục gửi kèm về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20/6/2017.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1307/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1307-BXD-HDXD_09062017.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE