Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựngphù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1/2/18 4:47 PM

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1329/QĐ-BXD chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: Khối 8 phường Tân An - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm các sản phẩm sau: 

1. Cát xây dựng gồm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; Cát nghiền cho bê tông và vữa.

2. Vật liệu xây gồm: Gạch đặc đất sét nung; Gạch rỗng đất sét nung; Gạch bê tông; Sản phẩm bê tông khí chưng áp; Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.

3. Vật liệu xây dựng khác gồm: Tấm sóng amiăng xi măng; Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng; Sơn tường dạng nhũ tương.

Quyết định này có hiệu lực là 3 năm kể từ ngày 01/01/2018.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1329/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE