Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vay vốn WB
2/13/18 3:22 PM

Ngày 09/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 306/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang và Trà Vinh. 

Căn cứ Hiệp định 5083-VN của dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long được ký ngày 15/5/2012 và Quyết định số 2188/QĐ-CTN ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Nước về việc đồng ý gia hạn khoản vay của Dự án đến 29/6/2018, ngày 15/01/2018 Ngân hàng Thế giới đã có thư gửi Ban Điều phối và các thành phố tham gia dự án về các nội dung liên quan đến tiến độ hoàn thành dự án.

Để đảm bảo các hoạt động đầu tư của Dự án thực hiện theo đúng thời hạn hiệu lực của Hiệp định, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và báo cáo Bộ Xây dựng một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiến độ tổng thể thực hiện của tiểu dự án, trong đó xác định rõ tiến độ hoàn thành của các hạng mục đầu tư theo dự án đầu tư được duyệt (FS). Đôn đốc các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công và an toàn, vệ sinh lao động.

2. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn nước ngoài của Trung ương cho tiểu dự án trong năm 2018. Đồng thời, so sánh, đối chiếu với nhu cầu của tiểu dự án và kế hoạch đã đăng ký của tỉnh.

3. Rà soát tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, đối chiếu với kế hoạch vốn nước ngoài đã được bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

4. Tổng hợp các khó khăn vướng mắc có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành dự án để Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và nhà tài trợ.

Báo cáo xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 26/02/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 306/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_306-BXD-PTDT_09022018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE