Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Công nhận Viện Đào tạo tương lai - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo Hạt giống và Tương lai đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
1/24/19 2:31 PM

Ngày 23/01, Bộ Xây đã ban hành Quyết định 15/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Đào tạo tương lai - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo Hạt giống và Tương lai có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.

Địa chỉ tổ chức đào tạo đăng ký tại: 229 đường ĐX 034, phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Viện Đào tạo tương lai - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo Hạt giống và Tương lai phải tổ chức đào tạo theo đúng tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 15/QĐ-BXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_15-QD-BXD_23012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE