Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Xây dựng
4/10/19 9:13 AM

Ngày 09/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 254/QĐ-BXD về việc Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2020 tại Quyết định số 1205/QĐ-BXD ngày 02/12/2013, cụ thể như sau:

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tổ phó: Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Tổ phó Thường trực; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Thư ký: Bà Vũ Thị Hường - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng; Bà Nghiêm Thị Thúy Giang - Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 254/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE