Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
4/11/19 10:10 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 732/BXD-TCCB (10/4) gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiên cứu và thực hiện theo đúng các hướng dẫn tại Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và rà soát, tạo điều kiện đối với cán bộ, giảng viên có đủ năng lực tham gia cấp thẻ kiểm định viên theo các quy định tại Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 732/BXD-TCCB.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_732-BXD-TCCB_10042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE