Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai
5/4/19 11:12 AM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6236/MTTW-BCĐ ngày 3/4/2019 của Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 (Giải báo chí). Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc lần thứ hai, tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nội dung tại Văn bản số 6236/MTTW-BCĐ.

2. Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, Trung tâm Thông tin và cơ quan Tạp chí chuyên ngành của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí và thể lệ Giải báo chí; tạo điều kiện để phóng viên của đơn vị tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 (chi tiết được thể hiện trong Thể lệ Giải gửi kèm theo).

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo tình hình triển khai về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 21/6/2019.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 959/BXD-TCCB.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_959-BXD-TCCB_03052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE