Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 546/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả về việc hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế và thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 541/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 540/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 488/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

 

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 484/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng hướng dẫn phân cấp công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

 

Ngày 11/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 452/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật nhà ở đối với dự án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

 

Ngày 11/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 451/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Ngày 10/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 455/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Lux tại thửa đất 162, tờ bản đồ số 18, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là “Dự án”). 

 

Ngày 10/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 425 /BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn xác định cấp công trình đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

 

Ngày 03/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 335/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn dẫn xác định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE