Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 27/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng hình thức ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016. 

 

Ngày 10/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 104/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả về việc chỉ số giá xây dựng gói thầu số 1B-2 Dự án ĐTXD hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. 

 

Mới đầy, Bộ Xây dựng đã có công văn 42/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc sử dụng xỉ thép làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và cốt liệu làm nền móng công trình. 

 

Ngày 06/9/2017, công ty TNHH Rồng Bay đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2422/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Cầu 12 về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. 

 

Ngày 13/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2420/BXD-VLXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái về việc chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa Yên Bình công suất 14.400 tấn sản phẩm/năm tại tỉnh Yên Bái. 

 

Ngày 10/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2379/BXD-KTXD gửi Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên về hệ số chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí hạng mục chung. 

 

Ngày 21/9/2017, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến hướng dẫn về thời hạn của bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2368/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng đối với hợp đồng điều chỉnh giá 

 

Ngày 02/8/2017, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn xác định chi phí đỗ xe tại tầng hầm làm bằng kết cấu thép của nhà chung, sau khi xem xét. Bộ Xây dựng đã có công văn 2429/BXD-KTXD trả lời như sau:  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE