Phản hồi các kiến nghị
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2970/BXD-KTXD gửi Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành về việc áp dụng định mức cho công tác đào vật liệu không thích hợp để xây dựng đơn giá trong thanh toán hợp đồng xây dựng.

 

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định có công văn số 1988/SXD-QLN&BĐS xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 314/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 183/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng Hà Nội về giấy phép xây dựng công trình tại số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 181/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ủy quyền thẩm định thiết kế

 

Ngày 11/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 180/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn về công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

 

Ngày 07/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 117/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Xây lắp Miền Trung về điều chỉnh giá hợp đồng.

 

Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 9510/SXD-CCGĐ xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá tình lập, thẩm định dự toán thiết kế.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 26/BXD-GĐ gửi Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh nghiệm thu băng một văn bản.

 

Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2977/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn một số nội dung của hợp đồng EPC – Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam như sau:

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE