Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng, vận dụng và xây dựng mới định mức xây dựng công trình thuộc dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu
6/7/17 10:16 AM

Ngày 05/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1259/BXD-KTXD gửi Tổng Công xây dựng số 1- CTCP về việc áp dụng, vận dụng và xây dựng mới định mức xây dựng công trình thuộc dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu. 

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu, khi lập dự toán cho các gói thầu xây dựng, đối với công tác bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ, công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép bản mặt cầu, đã có định mức dự toán trong Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình, khi xác định chi phí cho các công tác này thì áp dụng các định mức đã có trong các Quyết định trên để tính toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với công tác khoan dẫn vào đất/đá, chưa có định mức dự toán trong Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 và Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 18/6/2007. Khi xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công tác khoan dẫn vào đất/đá, thì vận dụng các định mức dự toán tương tự đã được công bố để tính toán là phù hợp. Việc vận dụng các định mức dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Theo nội dung văn bản số 811/TCT-NCPT&ĐT ngày 11/5/2017 của Tổng Công xây dựng số 1-CTCP, Quyết định số 826/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình chỉ áp dụng cho các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ. Dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu được triển khai thực hiện từ năm 2008 đến năm 2013 và không thuộc phạm vị điều chỉnh của Quyết định số 826/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2017. Vì vậy, việc áp dụng định mức dự toán trong Quyết định số 826/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để xác định chi phí cho công tác bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ, công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép bản mặt cầu, Dự án BOT cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu là không phù hợp.

Đối với hạng mục khoan cọc nhồi cầu Đồng Nai mới được thi công trong điều kiện địa chất phức tạp, phải khoan vào nền đá gốc, thủy triều lên xuống 2 lần/ngày, tốc độ dòng chảy xiết (>2.9m/s), tiến độ thi công gấp, khu vực thi công sát cầu Đồng Nai hiện hữu đang lưu thông, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu Đồng Nai hiện hữu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đối với những công tác chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, thì việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ yều cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập định mức xây dựng công trình tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, để tổ chức lập điều chỉnh theo quy định của pháp luật như văn bản số 811/TCT-NCPT&ĐT là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1259/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1259-BXD-KTXD_05062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE