Phản hồi các kiến nghị
 
Đàm phán giá hợp đồng xây dựng cho công việc bổ sung do thay đổi giải pháp thiết kế
6/12/17 10:00 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 0850/CV-XD ngày 03/5/2017 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đề nghị hướng dẫn đàm phán giá hợp đồng xây dựng cho công việc bổ sung do thay đổi giải pháp thiết kế. Ngày 12/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1315/BXD-KTXD trả lời như sau: 

Tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định: “Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện. ”

Theo nội dung văn bản số 0850/CV-XD, hợp đồng thi công xây dựng số 18/2010/HĐKT-NT được ký kết ngày 13/7/2010 giữa Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 và Liên danh nhà thầu được triển khai thực hiện vào cuối năm 2010. Năm 2011 Liên danh nhà thầu đã thi công hoàn thành công tác đào hố móng đập theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, nhưng sau đó phải tạm ngừng thi công do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Đến nay, dự án này lại tiếp tục được triển khai, nhưng để đảm bảo khả năng chống thấm và an toàn của đập, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định điều chỉnh thiết kế từ đập đá đổ lõi đất sang đập bê tông đầm lăn tại Quyết định số 701/QĐ-BNN ngày 04/3/2016. Theo đó, khối lượng thi công bê tông đầm lăn bổ sung vào hợp đồng này là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng thi công xây dựng số 18/2010/HĐKT- NT.

Do vậy, việc Liên danh nhà thầu đề nghị Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 đàm phán đơn giá để thực hiện công việc này như quan điểm thứ 2 nêu tại văn bản số 0850/CV-XD là phù hợp. Việc thương thảo giữa các bên phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá thị trường, đúng pháp luật; bảo đảm công bằng, mình bạch, an toàn, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1315/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1315-BXD-KTXD_12062017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE