Phản hồi các kiến nghị
 
Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng
6/12/17 10:40 AM

Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng thực hiện trên cơ sở khối lượng kết cấu chính thực tế được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; Không phải xác định lại đơn giá thanh toán theo biện pháp tổ chức thi công thực tế. 

Tại công văn số 1319/BXD-KTXD ngày 12/6/2017, Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường An về thanh toán hợp đồng thi công xây dựng.

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (nay là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015) thì nhà thầu thi công được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Đối với gói thầu Thi công xây dựng cầu Phong Nẫm trên ĐH.173, liên huyện Châu Thành – Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận nhà thầu thi công được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết, việc thay đổi biện pháp thi công được chủ đầu tư chấp thuận như nêu tại văn bản số 150/2017/LD/KHTT thì việc thanh toán hợp đồng thi công xây dựng thực hiện trên cơ sở khối lượng kết cấu chính thực tế được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; Không phải xác định lại đơn giá thanh toán theo biện pháp tổ chức thi công thực tế.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn số 1319/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1319-BXD-KTXD_12062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE