Phản hồi các kiến nghị
 
Chuyển đổi chủ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Tân Hạnh
3/9/18 4:00 PM

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 346/SKHĐT-THQH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi chủ đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Tân Hạnh do Công ty CP Đồng Nai làm chủ đầu tư.  

Về vấn đề này, ngày 06/3/2018 Bộ Xây dựng đã có công văn 43/BXD-QLN trả lời như sau:

Theo nội dung công văn số 346/SKHĐT-THQH ngày 25/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai thì Công ty CP Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đầu tư 02 dự án khu nhà ở tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa. Nay, Công ty CP Đồng Nai thực hiện tách Công ty, thành lập hai công ty mới là Công ty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai và Công ty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh và kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai làm chủ đầu 02 dự án nêu trên.

Căn cứ pháp luật hiện hành thì việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án trong trường hợp chia tách doanh nghiệp (chia tách tổ chức kinh tế) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư (Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). Doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở chia tách được kế thừa và tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với dự án đã thực hiện trước khi chia tách nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 43/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_43-BXD-QLN_06032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE