Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Đoàn tư vấn Dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố Hạ Long áp dụng định mức dự toán một số công tác xây dựng
4/11/18 3:57 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng có công văn 793/BXD-KTXD gửi Đoàn tư vấn Dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố Hạ Long về việc áp dụng định mức dự toán một số công tác xây dựng 

Sau khi nhận được văn bản số DD-OTHERS-16của Đoàn tư vấn Dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố Hạ Long về việc đề nghị hướng dẫn định mức dự toán một số công tác xây dựng (thi công kết cấu bê tông tại chỗ) do Bộ Xây dựng công bố. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã công bố các tập định mức dự toán xây dựng công trình-phần xây dựng, trong đó công tác bê tông tại chỗ được xây dựng định mức dự toán (bao gồm hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công) để hoàn thành 1m3 bê tông của một bộ phận, hạng mục kết cấu công trình, hoặc một cấu kiện kết cấu bê tông hoàn chỉnh (VD như cầu thang, bể chứa, hố van, hố ga, ống cống…….), hoặc từng cấu kiện kết cấu cấu thành nên bộ phận, hạng mục kết cấu công trình (VD như cột, tường, vách, dầm, sàn, nền, móng….), theo từng biện pháp thi công (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông) và phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung).

Vì vậy khi lập dự toán xây dựng công trình, cần căn cứ vào biện pháp thi công, phương thức sản xuất, cung cấp vữa và điều kiện thi công của từng hạng mục kết cấu bê tông (thi công toàn khối hay thi công riêng từng bộ phận kết cấu cấu tạo) để lựa chọn, áp dụng định mức dự toán làm cơ sở xác định đơn giá thi công cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 793/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_793-BXD-KTXD_11042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE