Phản hồi các kiến nghị
 
Thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở
6/8/18 3:09 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 118/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS về việc thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở. 

Sau khi nhận được văn bản số 168/2018/CV-NHS ngày 10/5/2018 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS (gọi tắt là Công ty NHS) và văn bản bổ sung số 191/2018/CVBS-NHS ngày 29/5/2018 đề nghị hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và trả lời như sau:

Theo báo cáo của Công ty NHS thì Công ty NHS là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Công ty NHS đã được UBND TP. Hà Nội quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên (văn bản số 1568/QĐ-UBND ngày 04/4/2016). Theo đó, dự án có tổng số 532 căn hộ, trong đó: 313 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 121 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê và 98 căn hộ thương mại để bán. Do có sai số trong quá trình thi công nên thực tế diện tích căn hộ nhà ở xã hội khi hoàn thành việc xây dựng và bàn giao cho khách hàng có diện tích sử dụng lớn hơn 70m2 (có 42 căn nhà ở xã hội/432 căn nhà ở xã hội của dự án có diện tích lớn hơn 70m2).

1. Về tiêu chuẩn diện tích tối đa của căn hộ chung cư nhà ở xã hội

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ tối đa là 70m2 và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sàn trên 70m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty NHS báo cáo UBND TP. Hà Nội đề xuất tăng diện tích đối với 42 căn nhà ở xã hội có diện tích vượt tiêu chuẩn theo quy định nêu trên.

2. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì đối với nhà ở xã hội là nhà ở chung cư thì trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua phải ghi rõ diện tích sàn xây dựng căn hộ; diện tích sàn sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy) để tính tiền mua bán, thuê, thuê mua.

Bộ Xây dựng nhận thấy, pháp luật về nhà ở không quy định cụ thể về tỷ lệ chênh lệch giữa diện tích căn hộ theo hợp đồng mua bán với diện tích sử dụng căn hộ thực tế tại thời điểm bàn giao căn hộ cho người mua. Vì vậy, việc xác định tỷ lệ chênh lệch diện tích căn hộ (nếu có) và các vấn đề liên quan khi bàn giao căn hộ là do chủ đầu tư và khách hàng mua căn hộ tự thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai khi thể hiện thông tin về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản là căn hộ chung cư thì diện tích sàn được ghi trên Giấy chứng nhận là diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng của căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty NHS đối chiếu quy định của pháp luật nêu trên với trường hợp cụ thể tại dự án của mình để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì đề nghị Công ty NHS liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 118/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_118-BXD-QLN_08062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE