Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn công dân về chi phí hạng mục chung
11/5/18 10:06 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2751/BXD-KTXD gửi ông Lê Gia Thành, ngụ tại Thành phố Buôn Mê Thuật về chi phí hạng mục chung. 

Theo đó, chi phí hạng mục chung trong dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Định mức chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế được hướng dẫn cụ thể tại mục 5 phần I Phụ lục số 02 Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2751/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2751-BXD-KTXD_01112018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE