Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Viện Năng lượng - Bộ Công thương áp dụng định mức công tác khoan dẫn để ép cọc
1/8/19 5:08 PM

Ngày 07/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Công văn 25/BXD-KTXD gửi Viện Năng lượng - Bộ Công thương về việc áp dụng định mức công tác khoan dẫn để ép cọc.

Theo đó, công tác khoan dẫn để ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực (kèm theo thuyết minh biện pháp thi công) có thành phần công việc, yêu cầu kỹ thuật và biện pháp thi công không tương đồng với công tác “Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV” (mã hiệu BD.18101) nên việc chủ đầu tư và các bên vận dụng định mức này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là không phù hợp.

Để có căn cứ trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tổ chức lập định mức dự toán xây dựng công trình mới cho công tác khoan dẫn để ép cọc theo hướng dẫn tại mục I, phụ lục số 05, Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/03/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và báo cáo Bộ Công thương xem xét, ban hành sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư có thể lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 25/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_25-BXD-KTXD_07012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE