Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và Dự án GCF
1/16/19 10:02 AM

Ngày 15/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 78/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc giải đáp thắc mắc trong việc thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung (gọi tắt là Chương trình 48) và dự án tài trợ của quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình Phát triển liên hợp quốc UNDP (gọi tắt là dự án GCF).

1. Về việc hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 48: Đối với những hộ gia đình đã có tên trong Đề án hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 48 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nếu nay đã thoát nghèo thì không thuộc diện được hỗ trợ theo Chương trình 48.

2. Về việc hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 48 lồng ghép với dự án GCF:

Ngày 27/3/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 51/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện dự án GCF, tại điểm 1.1 Mục III của văn bản này đã quy định các tiêu chí về hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng chống bão, lụt theo dự án GCF (được hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn GCF và từ nguồn vốn đối ứng do ngân sách địa phương cấp theo Chương trình 48) bao gồm một trong các trường hợp: là hộ nghèo; phụ nữ làm chủ hộ; hộ dân tộc thiểu số; người tàn tật hoặc già cả, neo đơn. Tiếp đó, tại văn bản số 121/BXD-QLN ngày 13/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự án Hợp phần 1 – Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt cũng đã nêu rõ những hộ gia đình có tên trong Đề án hỗ trợ nhà ở đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhưng nay không còn thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp: hiện nay phụ nữ đang làm chủ hộ; hộ dân tộc thiểu số; chủ hộ là người khuyết tật hoặc già cả, neo đơn thì vẫn thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo dự án GCF.

Như vậy, các trường hợp hộ gia đình trước đây có tên trong Đề án hỗ trợ nhà ở được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, nay không còn là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ mà thuộc đối tượng và có đủ điều kiện quy định tại văn bản số 51/BXD-QLN và văn bản số 121/BXD-QLN của Bộ Xây dựng thì vẫn thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình 48 lồng ghép với nguồn vốn dự án GCF.

3. Về kiến nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ theo Chương trình 48 lồng ghép với dự án GCF cho các hộ nghèo thuộc chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp báo cáo số liệu của các địa phương có tham gia dự án GCF để có hướng dẫn cụ thể. Do vậy, đề xuất này sẽ được thực hiện sau khi có hướng dẫn bổ sung của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 78/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_78-BXD-QLN_15012018.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE