Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1/25/19 5:06 PM

Ngày 24/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 163/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, trường hợp hợp đồng điều chỉnh giá cho tất cả các yếu tố chi phí thì hệ số điều chỉnh giá được áp dụng theo công thức (2) tại khoản 1 Điều 7 Thông tư; và nếu các bên có thỏa thuận chỉ điều chỉnh giá cho một số loại vật liệu thì có thể kết hợp với công thức (9) tại điểm c, khoản 1 Điều 7 Thông tư để điều chỉnh giá hợp đồng.

Do đó, đối với hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 08/2010/TT-BXD, trường hợp trong hợp đồng các bên thỏa thuận điều chỉnh giá cho tất cả các yếu tố (vật liệu, nhân công, máy thi công) và không thỏa thuận chỉ điều chỉnh giá của một số loại vật liệu thì các bên áp dụng chỉ số giá chung cho cả ba yếu tố như công thức (2) tại khoản 1 Điều 7 Thông tư để điều chỉnh giá hợp đồng. Việc điều chỉnh giá hợp đồng đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 163/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_163-BXD-KTXD_24012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE