Phản hồi các kiến nghị
 
Trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
5/16/19 9:02 AM

Ngày 15/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-GĐ gửi Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

Trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 25/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư số 26/2016/TT-BXD). Theo đó, sau khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định và thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

a) Trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng: sau khi nhận được Văn bản thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo Mẫu số 03 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD;

b) Trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng chưa đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng: sau khi nhận được Văn bản thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức khắc phục các tồn tại, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Căn cứ vào báo cáo về việc khắc phục các tồn tại và biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét việc khắc phục các tồn tại, ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo Mẫu số 03 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 16/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_16-BXD-GD_15052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE