Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Cầu 14 thanh toán đơn giá hợp đồng gói thầu số 06 xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành
5/16/19 9:16 AM

Ngày 15/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1144/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Cầu 14 về việc thanh toán đơn giá hợp đồng gói thầu số 06 xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (Cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo nội dung văn bản số 08/CVKH ngày 02/01/2019 hợp đồng số 01/2018/HĐ-EC được ký ngày 19/01/2018 giữa các bên để thi công xây dựng gói thầu số 06 “Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và toàn bộ phần thi công xây dựng (Gói thầu hỗn hợp EC) – Dự án xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành” theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Quá trình triển khai thi công trụ P19 nhà thầu nhận thấy mực nước thi công xuống thấp và duy trì đều đặn ở cao độ + 1,5 không đủ điều kiện đảm bảo thi công trên hệ nổi theo đúng biện pháp dự thầu, do đó nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư thay đổi biện pháp thi công bằng đắp đảo làm mặt bằng thi công. Hợp đồng số 01/2018/HĐ-EC ngày 19/01/2018 tại Điều 11.1 các bên đã thỏa thuận quyền của Nhà thầu “Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá Hợp đồng đã ký kết”.

Tại điểm c khoản 2 Điều 113 Luật Xây dựng 2014 quy định một trong các nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng “Thi công theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường”.

Tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định thanh toán hợp đồng xây dựng “Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.”

Như vậy, trường hợp hồ sơ mời thầu không yêu cầu nhà thầu chào thầu theo biện pháp thi công cụ thể mà biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất khi tham gia dự thầu, quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng hiệu quả công trình nhà thầu đề nghị thay đổi biện pháp thi công và được chủ đầu tư chấp thuận, khi thay đổi biện pháp thi công so với biện pháp trong hợp đồng đã ký nhà thầu được thanh toán trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng đã ký.

Công ty cổ phần Cầu 14 căn cứ nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các quy định nêu trên để đánh giá việc thay đổi biện pháp thi công tác động đến tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình báo cáo Chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp quy định, đảm bảo không làm thay đổi giá hợp đồng đã ký kết thông qua đấu thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1144/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1144-BXD-KTXD_15052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE