Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Nhà ở cao tầng - Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại
8/8/19 3:07 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1127/BXD-KHCN (08/8/2019) gửi Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long về các giải pháp kỹ thuật thay thế bổ sung đảm bảo an toàn PCCC trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà ở cao tầng - Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại thuộc dự án Đất ở cao tầng cao tầng - chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng - nhà ở liền kề có sân vườn, xây dựng tại ô đất CT02A khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn 3, xây dựng tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Ngày 24/7/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1459/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long chấp thuận về các giải pháp bổ sung để thay thế quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang loại N3 thay thế thang loại N1 tại vị trí trục (X2’-X3’; Y4-Y5) cho công trình nêu trên. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD; căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý theo đúng các nội dung đã được thẩm duyệt, chấp thuận của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Bộ Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận và các lưu ý tại văn bản số 1495/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1127/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1127-BXD-KHCN_08082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE