Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BXD
9/6/19 4:07 PM

Ngày 06/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 212/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BXD.

Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/216 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, phụ lục số VI có hướng dẫn một số tiêu chí cơ bản để các địa phương tham khảo khi thực hiện phân loại văn phòng hạng A,B,C nhằm phục vụ cho việc thống kê số liệu theo quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; theo hướng dẫn tại Thông tư này thì Sở Xây dựng địa phương có thể bổ sung thêm tiêu chí phân loại văn phòng cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Như vậy, các tiêu chí phân loại văn phòng nêu tại phụ lục số VI của Thông tư số 27/2016/T-BXD không áp dụng thành quy định bắt buộc để các địa phương thực hiện phân hạng và công nhận hạng đối với công trình văn phòng cho thuê.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 212/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_212-BXD-QLN_06092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE