Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng Gói thầu số 04 – XL: Xây lắp cụm công trình đầu mối – Dự án hồ chứa nước Ea H’Leo 1, Tỉnh Đăk Lăk
11/11/19 3:09 PM

Ngày 11/11/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2671/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng Gói thầu số 04-XL: Xây lắp cụm công trình đầu mối - Dự án Hồ chứa nước Ea H’ Leo 1, Tỉnh Đăk Lăk.

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng đối với trường hợp khối lượng thực tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% so với khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc so sánh khối lượng thực tế hoàn thành được thực hiện theo từng công việc trong bảng giá hợp đồng xây dựng phù hợp với khối lượng công việc ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2671/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2671-BXD-KTXD_11112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE