Phản hồi các kiến nghị
 
Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình cấp II đến cấp IV thuộc dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh, thành phố Cam Ranh
11/8/19 4:00 PM

Ngày 08/11/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 346/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình cấp II đến cấp IV thuộc dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh, thành phố Cam Ranh (gọi tắt là Dự án).

Theo nội dung văn bản số 3605/SXD-KTQH ngày 03/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa:

Dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần đầu) tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 31/5/2016, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh lần 1) tại Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 19/12/2017, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh lần 2) tại Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 12/9/2019.

Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thẩm định thiết kế tại các văn bản số: 427/SXD-KTQH ngày 02/02/2018; 3889/SXD-KTQH ngày 08/10/2018; 3307/SXD-HTKT ngày 23/8/2018; 3854/SXD-HTKT ngày 03/10/2018; 1639/SXD-KTQH ngày 09/5/2018;    1885/SXD-KTQH ngày 29/5/2018. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã cấp các Giấy phép xây dựng số 138/GPXD-SXD ngày 07/11/2018 (cấp phép xây dựng các công trình thuộc sân Golf 27 lỗ của dự án), giấy phép xây dựng số 147/GPXD-SXD ngày 04/12/2018 (cấp phép xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật tại các khu ZC3, ZC3.1, các tuyến đường N23, N24, N25, N443.1, D2 thuộc Dự án.

Từ thời điểm triển khai dự án đến hết năm 2018, một số hạng mục công trình nêu trên của dự án (chủ yếu từ cấp II đến cấp IV) đã được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng.

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị và nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh, thành phố Cam Ranh tại Quyết định số 2871/QĐ-UBND, tại quyết định phê duyệt này có một số công trình cấp I (khách sạn, nhà chung cư hỗn hợp từ 20 - 25 tầng), còn lại các công trình quy mô cấp II đến cấp IV chiếm đa số.

Để thuận tiện trong quá trình trao đổi, làm việc, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng của Dự án, cũng như quản lý đồng bộ trong công tác cấp giấy phép xây dụng tại địa phương. Bộ Xây dụng thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình cấp II đến cấp IV thuộc dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh, thành phố Cam Ranh. Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng hoàn tất thủ tục ủy quyền thẩm định theo các quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 346/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_346-BXD-HDXD_08112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE