Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC đối với Công ty TNHH liên doanh đầu tư xây dựng Tam Trinh
11/8/19 5:05 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 52/CV-KT, ngày 31/10/2019 của Công ty TNHH liên doanh đầu tư xây dựng Tam Trinh về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng, khách sạn, nhà ở bán, xây dựng tại khu đất số 411 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1373/XD-KHCN (08/11/2019) trả lời như sau:

Ngày 21/10/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2124/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH liên doanh đầu tư xây dựng Tam Trinh về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (3a-5; L-J) và (10-11; L-J) của công trình. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng, khách sạn, nhà ở bán.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH liên doanh đầu tư xây dựng Tam Trinh thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 2124/PCCC&CNCH- P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1373/BXD-KHCN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1373-BXD-KHCN_08112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE