Tin cải cách hành chính
 

Với 1.448/1.818 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, thành phố Hà Nội đã tạo ra sự đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử, mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp. Để phát huy kết quả đó, thành phố tiếp tục quan tâm, đề ra những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập.

 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

 

Người dân Thừa Thiên Huế tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến được giảm 50% cước chuyển phát trong thời gian 17/2-31/3/2020.

 

Năm 2020, TP. Hà Nội sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên tryền tốt về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính...

 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND (ngày 14-2-2020) về việc “Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020”.

 

Năm 2020, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu tối thiểu đạt 70% số dịch vụ công mức độ 4.

 

Chiều 14/2, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Đối với các thủ tục hành chính trong hoạt động xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Luật xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP thì Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp, hoàn thuế nhanh chóng và thuận lợi hơn, mới đây Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng thuế điện tử eTax. Với ứng dụng này, người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

 

Ngày 11/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 24/8/2016 về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE