Tin cải cách hành chính
 
Hiệu quả khi đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai
5/13/19 11:31 AM

Đơn giản hóa TTHC giúp tăng tỷ lệ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vốn là vấn đề rất khó khăn trước đây

Việc đơn giản hóa TTHC của Sở TN&MT đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; tăng tỷ lệ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vốn là vấn đề rất khó khăn trước đây.

 

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, Sở TN&MT đã rà soát, đơn giản hóa 61 TTHC, trong đó có 30 TTHC lĩnh vực đất đai, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50% theo quy định (chiếm tỷ lệ 67% tổng số TTHC được rà soát).

Hiện nay, tổng số TTHC đang thực hiện tại Sở là 95 TTHC, trong đó, có 89 TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT; 5 TTHC thuộc lĩnh vực Thanh tra; 1 TTHC thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin TN&MT.

Sở cũng đang tiếp tục rà soát để tinh giảm hơn nữa về TTHC, đồng thời, đảm bảo quy trình hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình, các bước và thời gian giải quyết các TTHC. Bên cạnh đó, thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước trong Sở khi thực hiện TTHC, phân công trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm từ khâu thụ lý hồ sơ đến khi có Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ, 3,4.

Hiện tại, Sở đang triển khai 6 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức 3 và đang nghiên cứu, khảo sát áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Thành phố đối với một số TTHC tại Sở. Kết quả đơn giản hóa TTHC của Sở TN&MT đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; tăng tỷ lệ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vốn là vấn đề rất khó khăn trước đây.

Cũng theo báo cáo, trong 3 năm 2016-2018, Sở đã tham mưu với UBND Thành phố quyết định giao đất cho các tổ chức thuê đất để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với tổng diện tích 787,36 ha. Nguồn thu từ đất hằng năm chiếm 15-18% tổng thu ngân sách Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở TN&MT vẫn còn một số tồn tại, tình trạng dự án chậm tiến độ thực hiện, sử dụng sai mục đích, để lấn chiếm, không sử dụng còn xảy ra; tình trạng sử dụng đất công, đất nông nghiệp không đúng mục đích, tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công và xây dựng công trình trái phép còn diễn ra ở nhiều địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý trên các lĩnh vực phụ trách góp phần tạo lập môi trường đầu tư của Thành phố theo hướng công khai, minh bạch.

Để làm được điều đó, Sở sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành; trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, đặc biệt là phát huy vai trò người đứng đầu.

Trong lĩnh vực mình quản lý, Sở sẽ đặc biệt quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực về đất đai, chất lượng, hiệu quả quản lý đất đai; nâng cao hiệu quả đấu giá đất. Đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Sở tập trung nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của cả cộng đồng vào nhiệm vụ này.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE