Tin cải cách hành chính
 
Huyện Thanh Trì: Nhiều giải pháp để rút ngắn TTHC
9/11/19 10:50 AM

Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc tại Thanh Trì về Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy - Ảnh: Hòa An

Thanh Trì đã làm được 3 giải pháp làm “nền móng” để rút ngắn các thủ tục hành chính, đó là: Xây dựng toàn bộ nội dung quy chế quy trình từ các phòng ban đến các xã; xây dựng xong đề án vị trí việc làm để phân cấp được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính để cắt giảm…

Chiều 10/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 01 đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Khóa XVI về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” tại huyện ủy Thanh Trì.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, thời gian qua, Thanh Trì triển khai tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Kết quả việc rà soát, sắp xếp không gây xáo trộn công việc; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tiếp tục đường chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh về tác phong làm việc.

Đến nay, 100% các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện, xã thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của cấp huyện, xã và trên cổng thông tin điện tử của huyện. 99% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn; nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian. Hiện nay, thủ tục hành chính mức độ 3 cấp huyện là 116; mức độ 4 cấp huyện là 12, đạt tỷ lệ 48,2%.

Các chỉ tiêu cải cách hành chính của huyện cơ bản hoàn thành trên cả 6 nội dung với nhiều đổi mới, giao dịch giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng, giảm phiền hà, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao huyện Thanh Trì đã triển khai Chương trình 08 của Thành ủy nghiêm túc, đặc biệt là việc Thanh Trì tổ chức sắp xếp lại các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp công lập mà không có khiếu kiện sau sắp xếp, đảm bảo thực hiện toàn diện toàn bộ nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Thành phố, sau khi sắp xếp xong, Thanh Trì đã làm được 3 việc làm “nền móng” để rút ngắn các thủ tục hành chính, đó là: Xây dựng toàn bộ nội dung quy chế quy trình từ các phòng ban đến các xã; xây dựng xong đề án vị trí việc làm để phân cấp được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính để cắt giảm…

Đây là những điểm nổi bật, căn cơ nhất trong cải cách hành chính. Những kết quả trên là một trong những yếu tố quan trọng để huyện bước đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong hơn 3 năm vừa qua.

Tuy nhiên, kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện Thanh Trì đang xếp thứ 22/30, vì vậy Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị cần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách từ những việc nhỏ thì mới cải cách được những việc lớn. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng tỷ lệ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua môi trường mạng…


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE