Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019, nội dung kiến nghị: “Sớm ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg giai đoạn 2. Xem xét tăng mức vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo: nâng mức vay tối đa đối với hộ xây dựng mới là 40 triệu đồng/hộ (đối với hộ sửa chữa giữ nguyên mức vay tối đa như hiện nay là 25 triệu đồng/hộ) để hộ nghèo có thể vay vốn làm nhà ở đảm bảo theo diện tích tối thiểu quy định.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị quan tâm hơn nữa về vấn đề xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân để có thể quản lý tốt hơn đối tượng này đồng thời giảm bớt khó khăn cho công nhân làm việc xa gia đình”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn chi tiết cụ thể việc lập phê duyệt đề án xử lý tiêu thụ tro, xỉ theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng" (Quyết định số 452/QĐ-TTg) và Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (Quyết định số 1696/QĐ-TTg).

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần có hướng dẫn hoặc quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng đối với các công trình xây dựng. Vì theo Luật Xây dựng 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng là “Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng” nhưng lại không quy định việc xử lý vi phạm; hơn nữa theo Luật Nhà ở 2015 về quyền chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở quy định “chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có quyền sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Tp. Hồ Chí Minh gửi tới Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11042/VPCP-QHĐP ngày 03/12/2019, nội dung kiến nghị: “Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi cải tạo, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm (cấp D): Cho phép Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh khi thực hiện Điều 28, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 theo hướng được phân công, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án mua căn hộ và nhận chuyển nhượng nền đất phục vụ tái định cư.”

“Hướng dẫn, sớm ban hành bộ thủ tục và quy trình để thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Bộ Xây dựng: về quy định mật độ cây xanh trong từng lô đất công nghiệp: Ban quản lý thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng căn cứ nội dung Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng của cấp có thẩm quyền hoặc Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng đối với việc quy hoạch tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình (trong trường hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết không có đề cập). Tuy nhiên, theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng” tại mục 2.8.8 quy định về tỉ lệ tối thiểu đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình là 20% (Bảng 2.8). Qua thực tiễn quản lý và tiếp thu phản ánh của một số doanh nghiệp, nếu mật độ xây dựng công trình tối đa trong các lô đất thuê là 70%, thì 30% diện tích còn lại phải đảm bảo bố trí đường giao thông, khoảng lùi xây dựng, hành lang an toàn PCCC và cây xanh. Như vậy, nếu bố trí đất để trồng cây xanh phải đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng tối thiểu 20% là không phù hợp với thực tế và rất khó thực hiện, đối với những doanh nghiệp thuê lô đất nhỏ”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.”

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019)”. 

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019; hướng dẫn việc xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện”.

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị chỉ đưa ra tỷ lệ chi phí quản lý chung các loại dịch vụ công ích đô thị nhưng với một số loại dịch vụ như nạo vét và duy trì hệ thống thoát nước đô thị, quản lý công viên, vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác chưa có tỷ lệ % và hướng dẫn phương pháp để xác định chi phí quản lý chung”.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE