Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 517/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 482/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 517/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 482/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 415/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.Nội dung kiến nghị như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Vĩnh Long, Quảng Trị, Bình Định, Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017 do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE