Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
7/28/17 4:40 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

Nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ sớm bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được phê duyệt bổ sung sau khi đã rà soát và báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012)” (Câu số 6).

Ngày 27/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1721/BXD-QLN trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định như sau:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, trong giai đoạn 1 (2013-2016) cả nước đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 80.000 hộ người có công với nguồn kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 2.516 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã cấp đủ số kinh phí này cho 63 địa phương để thực hiện hỗ trợ cho 80.000 hộ nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương sơ kết việc thực hiện giai đoạn 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Trên cơ sở sơ kết, ngày 25/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, để sớm bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg như kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Bình Định nêu trên, Chính phủ đã thống nhất phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ; kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách Trung ương khoảng 840 tỷ đồng (ngoài 7.300 tỷ đồng đã được bố trí). Ngoài ra, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và đề xuất việc bố trí ứng vốn nhằm hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong 02 năm (2017 - 2018).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1721/BXD-QLN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE