Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6
1/16/19 10:03 AM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị định kỳ tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về lĩnh vực xây dựng cơ bản để các địa phương kịp thời phản ánh các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương và hỗ trợ các địa phương hướng xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tồn tại”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 70/BXD-PC ngày 15/01/2019 xin được trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chú trọng tổ chức các hội thảo, hội nghị về lĩnh vực xây dựng để các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội... kịp thời phản ánh các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị lắng nghe khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng cơ bản (ngày 27/3/2018); phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (ngày 20/4/2018). Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, Hiệp hội (như Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam...) để ghi nhận và đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng cũng đã nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và đã nghiêm túc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thông qua việc tổ chức các Hội nghị, đối thoại và kết quả rà soát, tổng hợp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các Hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và các Bộ, ngành, địa phương; Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng. Theo đó, đã đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng trong thời gian tới, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các Luật, Nghị định… liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật, giải quyết được các bất cập trên thực tiễn.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về lĩnh vực xây dựng với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau (như: doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương...) để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, ghi nhận, đề xuất hướng xử lý đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 70/BXD-PC.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE