Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
 
Thành phần hồ sơ
7/25/11 12:00 AM

Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/7/2011 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng quy định

- Tờ trình đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu (theo mẫu tại Thông tư số 06/2011/TT-BXD);

- Báo cáo tổng hợp tự đánh giá việc thực hiện theo các tiêu chí của khu đô thị mới đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu;

- Bản sao có chứng thực Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500;

- Bản sao có chứng thực Quyết định hoặc văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Một số hình ảnh minh hoạ theo các tiêu chí;

- Bản tổng hợp kết quả điều tra xã hội tại Khu đô thị mới;

- Biên bản đánh giá, cho điểm của Hội đồng đánh giá Khu đô thị mới;

- Ý kiến, kiến nghị bằng văn bản của UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới về việc công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu.LIÊN KẾT WEBSITE