Tin chi tiết
 
Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2013
3/1/13 7:00 AM

Các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Địa điểm
xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2013

A

B

C

D

 

TỐNG SỐ

 

1,762,130

 

VỐN TRONG NƯỚC

 

1,762,130

I

CHUẨN BỊ ĐẨU TƯ (05 DỰ ÁN)

 

2,300.0

1

Ngành Giáo dục và đào tạo

 

500.0

1.1

Dự án ĐTXD Khu thực hành, thực tập và ứng dụng công nghệ - Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

TPHCM

500.0

2

Ngành Xã hội

 

500.0

2.1

Dự án cải tạo cơ sở vật chất - Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng Sầm Sơn

Thanh Hóa

250.0

2.2

Dự án đầu tư xây dựng nhà điều dưỡng - Trung tâm phục hồi chức năng điểu trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn

Hải Phòng

250.0

3

Ngành Thể thao

 

300.0

3.1

Dự án ĐTXD Nhà giáo dục thể chất - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Vĩnh Long

300.0

4

Ngành Quản lý Nhà nước

 

1,000.0

4.1

Dự án ĐTXD Trụ sở mới của Bộ Xây dựng

Hà Nội

1,000.0

II

THỰC HIỆN DỰ ÁN (20 DỰ ÁN)

 

238,100

1

Ngành cấp nước và xử lý nước thải (04 dự án)

 

13,100.0

 

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 (03 dự án)

 

11,096

 

Dự án nhóm C

 

 

1.1

Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Nam Định

3,007.0

1.2

Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Xuân Hòa

4,600.0

1.3

Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Trung cấp Xây dựng số 4

Xuân Hòa

3,489.0

 

Các dự án khởi công mới năm 2013 (01 dự án)

 

2,004

1.4

Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, xử lý nước thải Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Hà Nội

2,004.0

2

Ngành khoa học công nghệ (04 dự án)

 

38,000.0

 

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử đụng trước 31/12/2012 (01 dự án)

 

4,800

 

Dự án nhóm B

 

 

2.1

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học - Viện Kinh tế XD

Hà Nội

4,800

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 (01 dự án)

 

6,000

 

Dự án nhóm C

 

 

2.2

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới thuộc Viện Vật liệu Xây dựng

TPHCM

6,000

 

Các dự án khởi công mới năm 2013 (02 dự án)

 

27,200

 

Dự án nhóm A

 

 

2.3

Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam

Hà Nội và các địa phương

15,000

 

Dự án thành phần "Đầu tư tăng cường năng lực, nâng cấp trang thiết bị thí nghiệm và cải tạo sửa chữa phòng làm việc - Trung tâm công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam"

Hà Nội

15,000

 

Dự án nhóm C

 

 

2.4

Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Phú Yên

12,200

3

Ngành giáo dục và đào tạo (08 dự án)

 

148,000.0

 

Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 (02 dự án)

 

13,000

 

Dự án nhóm B (01 dự án)

 

 

3.1

Dự án ĐTXD Nhà học 13 tầng - Trường ĐHKT Hà Nội

Hà Nội

5,000.0

 

Dự án nhóm C (01 dự án)

 

 

3.2

Dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở 196 Pasteur, Q.3, TPHCM của Trường ĐHKT TPHCM

TPHCM

8,000.0

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 (03 dự án)

 

83,500

 

Dự án nhóm A (01 dự án)

 

 

3.3

Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Hà Nội

50,000.0

a

Dự án thành phán hạ tầng kỹ thuật (QG- HN02)

 

15,000.0

b

Dự án Đền bù, GPMB và tái định cư tại chỗ (QG-HN01)

 

20,000.0

c

Dự án thành phần ĐTXD Khu KTX sinh viên (QG-HN05)

 

10,000.0

d

Dự án thành phần Khu nhà công vụ (QG- HN06)

 

5,000.0

 

Dự án nhóm B (02 dự án)

 

 

3.4

Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất Trường CĐXD Miền Tây giai đoạn 1 (2011- 2015)

Vĩnh Long

16,000.0

3.5

Dự án đầu tư xây dựng công trình Khối lớp học - giảng đường - phòng thí nghiệm tại 48 Đặng Văn Bí, Q.Thủ Đức, TPHCM của Trường ĐHKT TPHCM

TPHCM

17,500.0

 

Các dự án khởi công mới năm 2013 (03 dự án)

 

51,500

 

Dự án nhóm B (03 dự án)

 

 

3.6

Dự án ĐTXD Khu Giảng đường - Hiệu bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Phú Yên

25,000.0

3.7

Dự án ĐTXD công trình Nhà đa năng - Trường Trung cấp Xây dựng số 4

Vĩnh Phúc

9,500.0

3.8

Dự án ĐTXD các xưởng thực hành của Trường CĐN LILAMA2 - đối ứng vốn vay ODA của Chính phủ Pháp (Dự án đầu tư phát triển Trường CĐN LILAMA2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp)

Đồng Nai

17,000.0

4

Ngành Y tế (01 dự án)

 

15,000.0

 

Các dự án khởi công mới năm 2013

 

 

 

Dự án nhóm B (01 dự án)

 

 

4.1

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Phú Thọ

15,000.0

5

Ngành Thể thao (01 dự án)

 

9,000.0

 

Các dự án khởi công mới năm 2013

 

 

 

Dự án nhóm C (01 dự án)

 

 

5.1

Dự án ĐTXD Nhà thể thao đa năng - Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Nam Định

9,000.0

6

Ngành Quản Nhà nước (02 dự án)

 

15,000.0

 

Các dự án khởi công mới năm 2013

 

 

 

Dự án nhóm B (01 dự án)

 

 

6.1

Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Cơ quan dại diện Bộ Xây dựng tại TPHCM

TPHCM

7,000.0

 

Dự án nhóm C (01 dự án)

 

 

6.2

Dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục nhà làm việc cơ quan Bộ Xây dựng

Hà Nội

8,000.0

III

ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

1,521,730.0

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 (01 dự án)

 

 

1

Dự án ĐTXD công trình nhà Quốc hội

Hà Nội

1,521,730


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE