Tin chi tiết
 
Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước
10/5/09 12:00 AM

Các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2009

TT

 Tên Dự án

Mục tiêu

Lĩnh vực chuyên môn

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Tình hình thực hiện vốn đầu tư đến tháng 9/2009

I

Dự án theo ngành

 

 

 

 

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

1.1

Dự án ĐTXD Nút giao liên thông lập thể giữa hệ thống đường giao thông KCN Yên Phong, tỉnh lộ 286 với quốc lộ 18 (Chủ đầu tư TCT Viglacera)

Xây dựng Nút giao liên thông lập thể

Giao thông

Dự án nhóm B

2009

Hoàn thành

1.2

Dự án ĐTXD hai tuyến đường thành phố nằm trong khu vực dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng khu đoàn ngoại giao tại Hà Nội (Chủ đầu tư­: TCTXD Hà Nội)

ĐTXD hai tuyến đ­ường thành phố

Giao thông

Dự án nhóm B

2009

Hoàn thành

1.3

Dự án XD nhà lớp học và làm việc 7 tầng - Trường ĐTBDCB ngành XD

XD nhà lớp học và làm việc 7 tầng

 Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2009

Hoàn thành

 2

Dự án đang thực hiện

 

 

 

 

 

 

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

2.1

Dự án ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trường CĐXD số 3 

ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2009

77,78%

2.2

Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển (Chủ đầu t­ư - Tổng công ty CKXD)

Chế tạo thiết bị nâng chuyển

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2009

13,13%

2.3

Dự án đầu t­ư cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế xây dựng của Viện Kinh tế XD

Xây dựng dữ liệu thông tin kinh tế xây dựng

KHCN

Dự án nhóm c

2009

 53,63%

2.4

Dự án ĐTXD Trường ĐHXD Miền Tây

Xây dựng trường ĐHXD

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2009

 91,81%

4.3

Dự án ĐTXD công trình - Trường CNKT-BDNVXD An Dương (nay là Tr­ường Trung cấp kỹ thuật- nghiệp vụ Hải Phòng).

Xây dựng trường

Giáo dục và đào tạo

 

Dự án nhóm B

 

2009

 

85,71%

4.4

Dự án ĐTXD X­ưởng thực hành đa năng và giảng đường công nghệ cao- Trư­ờng CĐ nghề Lilama1

ĐTXD Xưởng thực hành đa năng và giảng đ­ường công nghệ cao

Giáo dục và đào tạo

 

Dự án nhóm B

 

2009

 

89,23%

4.5

Dự án ĐTXD Nhà học đa năng - Trường CĐ nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1

ĐTXD Nhà học đa năng

Giáo dục và đào tạo

 

Dự án nhóm B

 

2009

 

43,28%

4.6

Dự án đầu t­ư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện XD (mới)

Đầu t­ư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Văn hoá, y tế xã hội

Dự án nhóm B

2009-2010

 42,31%

II

Dự án đầu t­ư theo mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể 

 

 

 

 

 

1

Dự án ĐTXD Bảo tàng lịch sử Quốc gia

ĐTXD Bảo tàng lịch sử Quốc gia

 

 

 

33,21%

2

ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

 

 

 

4,44%

3

 Dự án ĐTXD nhà Quốc hội

ĐTXD nhà Quốc hội

 

 

2009-2011

49,51%

4

Chư­ơng trình tiết kiệm năng lượng

Thực hiện tiết kiệm năng l­ượng

 

 

2009

50,00%

5

Dự án ĐTXD Cung triển lãm QHQG

ĐTXD Cung triển lãm QHQG

 

 

2009-2010

30,68%

6

Dự án ĐTXD Khu 10 Biệt thự trong khuôn viên TTHNQG

ĐTXD Khu 10 Biệt thự trong khuôn viên TTHNQG

 

 

2009-2010

8,89%


Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE