Tin chi tiết
 
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
11/9/18 5:01 PM

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư huyenbxd@gmail.com và gửi bằng văn bản về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 26/11/2018.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức tải về tại tệp đính kèm.


Vụ Pháp chế


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2833-BXD-PC_09112018.pdf) Tải về
(Du thao TT bai bo VBQPPL.doc) Tải về
(DM van ban de nghi bai bo.doc) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE