Tin tổng hợp
 
Mỗi xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II được đầu tư 1,36 tỷ đồng phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ
8/7/09 12:00 AM

Học sinh nghèo được hỗ trợ 140.000 đồng/tháng

Theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg ngày 5/8/2009 ban hành định mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng trong năm 2010, mỗi xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II được đầu tư 300 triệu đồng thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 1 tỷ đồng thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và 60 triệu đồng dành cho các dự án đào tạo cán bộ xã, cộng đồng.

Năm 2010, đối với mỗi thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, định mức đầu tư là 50 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, 200 triệu đồng đầu tư cơ sở hạ tầng và 15 triệu đồng đào tạo cán bộ xã, cộng đồng.

Quyết định này cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Theo đó, chính sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học sẽ kéo dài thêm 1 năm, đến hết tháng 5/2011 (quy định cũ là hết tháng 5/2010).

Đồng thời, đối tượng được hỗ trợ cũng sẽ mở rộng hơn. Cụ thể, học sinh là con các hộ nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được hỗ trợ về tiền ăn, dụng cụ học tập và sinh hoạt với mức 140.000 đồng/tháng/học sinh x 9 tháng/năm (quy định cũ chỉ hỗ trợ đối với học sinh bán trú).

Theo : www.chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE