Tin chi tiết
 
27 tập thể và 11 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
7/16/19 3:11 PM

Ngày 16/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 644/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 27 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng” năm 2018 gồm:

I. Tập thể:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng vicem Hoàng Thạch - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
2. Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
3. Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
4. Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
5. Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
6. Cơ quan Tổng công ty Xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng số 1;
7. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông - Tổng công ty Xây dựng số 1;
8. Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Tổng công ty Xây dựng số 1;
9. Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - Tổng công ty Viglacera - CTCP;
10. Công ty kính nổi Viglacera - Tổng công ty Viglacera - CTCP;
11. Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh - Tổng công ty Licogi;
12. Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng;
13. Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa - Sở Xây dựng Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
14. Cơ quan Sở xây dựng Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
15. Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng Khánh Hòa - Sở Xây dựng Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;
16. Thanh tra Sở xây dựng Khánh Hòa - tỉnh Khánh Hòa;
17. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận;
18. Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận;
19. Công ty trách nhiệm hữu hạn SEA LINKS CITY - tỉnh Bình Thuận;
20. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội;
21. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội;
22. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội;
23. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội;
24. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội;
25. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên thống nhất - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội;
26. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang - Sở Xây dựng Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
27. Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị - CTCP - Sở Xây dựng Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

II. Cá nhân:
1. Ông Nguyễn Hoàng Vân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
2. Ông Lê Huy Quân, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
3. Ông Lê Xuân Lanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
4. Ông Hoàng Anh Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
5. Ông Hà Quang Hiện, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
6. Ông Lưu Đình Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;   
7. Ông Trần Quốc Lập, Giám đốc nhà máy Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông - Tổng công ty Xây dựng số 1;   
8. Ông Lã Đình Kế - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng;
9. Ông Phạm Thế Sang, Chủ tịch công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn SEA LINKS CITY, tỉnh Bình Thuận;
10. Ông Trần Quốc Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội;
11. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội, TP. Hà Nội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 644/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE