Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống
9/26/18 4:07 PM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 142.

Tác giả: Võ Thị Thu Thủy.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002157 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách giới thiệu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống, giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên (tự nhiên và nhân tạo) của cư dân ba miền Việt Nam về các phương diện công năng sử dụng, tạo hình kiến trúc, hiệu quả thẩm mỹ, yếu tố tinh thần, tâm linh... nhận diện những đặc trưng về khai thác, ứng phó và thích ứng với thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thể hiện trong không gian ở của người Việt tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Qua đó làm nổi bật những giá trị văn hóa hàm chứa bên trong cách ứng xử ấy.

Nội dung nghiên cứu ứng xử với thiên nhiên trong phạm vi nhỏ nhất - khuôn viên cư trú gia đình người Việt (dân tộc Kinh) truyền thống, trên địa bàn nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng vùng duyên hải Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ (không đề cập đến không gian ở và kiến trúc các dân tộc thiểu số). Về thời gian, chủ yếu xem xét nhà ở truyền thống hiện hữu từ nửa cuối thế kỷ XIX, được xây dựng khoảng 100 năm. Đây là giai đoạn còn lưu giữ được khá nhiều kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc, cũng là giai đoạn phản ánh sâu sắc cách thức ứng xử với thiên nhiên trong không gian cư trú.

Nội dung sách gồm 3 chương:

Chương 1: Tiếp cận với thiên nhiên và kiến trúc nhà ở truyền thống của người Việt.

Chương 2: Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống của người Việt tại ba miền.

Chương 3: Một số đặc trưng ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống của người Việt.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE