Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Công nghệ thi công cầu nhanh
9/27/18 10:06 AM

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 232.

Tác giả: Ngô Châu Phương, Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Danh Huy.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002159 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Việc đưa các công nghệ cầu xây dựng nhanh vào xây dựng cầu đường là điều tất yếu. Do đó, việc tìm hiểu và làm quen với các công nghệ này đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là cơ sở đặt nền móng cho triết lý thiết kế và thi công mới hướng đến việc công nghiệp hóa hiện đại hóa trong xây dựng cầu. Nội dung chính của cuốn sách nhằm cung cấp thông tin tổng quan, các khái niệm và triết lý về cầu thi công nhanh trong đô thị cũng như tổng hợp và phân tích các công nghệ thi công cầu nhanh trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia có ngành xây dựng cầu đường phát triển. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các dạng cấu kiện cầu chế tạo sẵn, các loại vật liệu, các hình thức cấu tạo mối nối và công nghệ, thiết bị thi công cầu nhanh cho kết cấu nhịp, mố trụ và nền móng. Ngoài ra nội dung trong sách cũng đề cập, tổng hợp một số dự án thi công nhanh đã áp dụng trên thế giới và nghiên cứu về thi công nhanh đã đạt được tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Tổng quan.

Chương 2: Kết cấu phần trên.

Chương 3: Kết cấu phần dưới.

Chương 4: Mối nối thi công nhanh.

Chương 5: Công nghệ và thiết bị thi công.

Chương 6: Thi công cầu nhanh tại Việt Nam.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE