Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 809/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Đại Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 808/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Minh Tâm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 807/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 806/GCN-BXD về việc Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn Công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco (Tp. Hà Nội) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 805/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Nam Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 800/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Gia Lê đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 799/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng và kiểm định Quảng Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 798/GCN-BXD về việc Công ty TNHH OPA Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 797/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Bạch Đằng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 796/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng tổng hợp HTH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE