Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 364/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tâm Trí đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 363/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng An Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 07/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 360/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 357/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Bắc – BPQ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 356/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 355/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Thành Phát Đồng Tháp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 351/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Địa kỹ thuật FUGRO Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 350/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thiết kế Khai Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 345/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng VIETBUILD đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 343/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật AMPHA.NDT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE