Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BXD về việc Viện Kỹ thuật Công binh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 02/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần CCN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 01/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dựng Việt Phong Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1486/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại sản xuất xây dựng giao thông ATS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1485/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hợp Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1464/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt (DMV) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1463/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Việt Thanh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1462/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam - PV EIC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1461/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 979 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1460/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phương Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE