Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 10/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 451-GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Duy Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 10/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 450-GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Tâm Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 10/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 449-GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Châu Phong đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 444/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 443/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên HANTECH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 406/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Nadeco đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 405/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng 

 

Ngày 28/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 403/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát Hoàng Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 402/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Tư vấn kiểm định công trình Hà Ngọc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 401/GCN-BXD về việc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TPT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE