Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Bộ Xây dựng nhận được Thông báo số 25/TB-ĐCT ngày 26/6/2017 của Đoàn Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức Ngày phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam; phát hiện, hỗ trợ hiện thực hóa và nhân rộng các sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Ngày 10/7/2017, Bộ Xây đã có công văn 476/BXD-TCCB gửi các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng về việc giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu xét trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. 

 

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 755/QĐ-BXD về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau: 

 

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 753/QĐ-BXD về việc thành lập Tiểu ban Nội dung tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau: 

 

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 752/QĐ-BXD về việc hành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên như sau: 

 

Ngày 04/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1520/BXD-PC gửi Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PT nông thôn các tỉnh, TP trực thuộc TW; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư VN, Hội Quy hoạch VN; Các Hiệp hội: Bất động sản VN, Tư vấn xây dựng VN, Vật liệu xây dựng VN, Nhà thầu XDVN, các đô thị VN về việc rà soát quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 04/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 144/BXD-KHTC gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước.

 

Ngày 03/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 469/BXD-TCCB gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc cấp giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp LLCT và hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp LLCT.

 

Ngày 30/6/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-BXD về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp; đang rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017. Thực hiện theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin về dư nợ cho vay trong lĩnh vực đẩu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE