Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 24/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1104/QĐ-BXD về việc công nhận công trình nhà ở liền kề Hoàng Gia (bao gồm 06 khối nhà: QB0, QB1, QB2, QB3, KB1 và KB2) thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire đạt Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao đợt 2 năm 2017.  

 

Ngày 03/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2625/BXD-VP gửi Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ Xây dựng; Các Tổng công ty có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện vốn chủ sở hữu về việc báo cáo những thành tựu nổi bật của ngành Xây dựng. 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá thấp tại một số đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội. Nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới… nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp,…. Chủ động cập nhật, theo dõi thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để nắm bắt số liệu về dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản để kịp thời báo cáo Chính phủ.  

 

Ngày 27/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-QLDN gửi các Tổng công ty - Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn tại các TCT cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu về việc đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài năm 2018. 

 

Ngày 26/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 604/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về việc tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 18/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-QLDN gửi Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng; Tổ Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 . 

 

Ngày 17/10/2017, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký văn bản 2437/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ: Quốc phòng, Công an về việc báo cáo việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 

 

Ngày 09/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2374/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 2389/BXD-PC hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Theo đó, Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tập trung mọi nguồn lực cần thiết đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có chiều sâu và thực chất công tác đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính; không ngừng quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. 

 

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng  

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE