Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng điện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Nam Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Nam Bộ; Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BXD phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” với các nội dung cụ thể như sau:

 

Ngày 18/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1264/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.

 

Ngày 06/12/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 71/HĐNTNN-CTTĐ gửi Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương, Thanh Hóa về việc giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2018.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 89/BXD-HTQT gửi các Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng về việc giới thiệu tham dự triển lãm đa ngành Việt Nam EXPO 2018.

 

Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2889/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.

 

Ngày 22/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2797/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình xóa bỏ lò vôi, đôlômit nung thủ công, đầu tư và sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp.

 

Ngày 20/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 51/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2017.

 

Ngày 17/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1191/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án thực hiện theo hình thức PPP.

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE