Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 12/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1316/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng cột tháp ăng ten về việc kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước. 

 

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1314-/BXD-KHTC gửi Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. 

 

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1307/BXD-HĐXD gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước về việc báo cáo số liệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1306/BXD-HĐXD gửi Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2017. 

 

Ngày 05/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 503/QĐ-BXD về việc Chỉ định Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng (thuộc Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh), địa chỉ: Đường Huyền Quang, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, thực hiện việc chứng nhận chất lượng sản phâm, hàng hóa nhóm vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD gồm các sản phẩm sau: 

 

Ngày 05/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/CNĐKCN-BXD về giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận. 

 

Ngày 05/6/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung.

 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1274/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Ngày 23/5/2017, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã ký Quyết định 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu, các nội dung chủ yếu: thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp. Về việc nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện Bộ đang tiếp tục rà soát, tham vấn ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan về các vấn đề bất cập trước khi xem xét sửa đổi Nghị định. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. 

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE